ARA-avustus asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseksi matalalämpöiseen kaukolämpöön soveltuviksi vuosina 2022–2023

Taloyhtiöpäättäjät ja kiinteistönomistajat! Tiesitkö, että Valtioneuvoston 1.9.2022 voimaan astuneen asetuksen (773/2022) mukaan voit hakea ARA-avustusta asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseksi matalalämpöiseen kaukolämpöön soveltuviksi vuosina 2022–2023? Avustettavia ovat KL-keskukset, joiden mitoituksen perusteena oleva tuloveden lämpötila on enintään 90 celsiusastetta. Kaukolämpöyhtiöillä tulee olla tekeillä tai suunnitteilla siirtymä matalalämpöiseen kaukolämpöön. Tämä ehto toteutuu ainakin PK-seudun kaukolämpöyhtiöiden osalta. Energialaitosten vaatimuksesta 1.5.2022 […]