Automaatiosuunnittelu

Automaatiosuunnittelu on osa taloteknistä suunnittelua. Automaatiosuunnittelun päätehtävänä on toteuttaa kiinteistön automaatiojärjestelmän suunnittelu kiinteistön omistajan, rakentajan ja käyttäjien tarpeet huomioiden.

Ammattitaitoinen ja asiakaspalvelutaitoinen automaatiosuunnittelija osaa kuunnella asiakkaan toiveet ja viedä ne suunnitelmiin. Näin kiinteistö voi palvella käyttäjiä pitkään hyvin suunnitelluilla ja tarkoituksenmukaisilla ratkaisuilla.

Automaatio-suunnittelu Isännöitsijöille

Oletko kilpailuttamassa korjausrakentamisen hankkeita ja siihen liittyvää automaatiosuunnittelua? Olemme toteuttaneet useita vaativia urakoita hyvällä asiakastyytyväisyydellä, ja teemme mielellämme tarjouksen automaatiosuunnittelusta. Ota yhteyttä varhaisessa vaiheessa, voimme auttaa sinua onnistumaan hankkeissasi.

Automaatio-suunnittelu Projektipäälliköille

Onko sinulla alkamassa projekti, jossa tarvitset automaatiosuunnittelu-kumppania? Jokainen projekti ansaitsee onnistua, siksi olemme valmiita reagoimaan muutostarpeisiin ja kommunikoimaan kanssasi projektin aikana aktiivisesti. Toimimme myös aliurakoitsijana isommissa LVISA-hankkeissa.

Automaatio-suunnittelu Kiinteistön-omistajille

Kiinteistönomistajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on pitää huolta arvokkaasta kiinteistöstä ja ennakoida tulevat remontit ajoissa. Olemme kiinteistönomistajan kumppani sekä muutos- että korjaushankkeissa. LVISA-remontit ovat olennainen osa kiinteistön kunnossapitoa. Toimiva ja turvallinen kiinteistö takaa viihtyvyyden.

Automaatiosuunnittelu on yksi hyvin toimivan ja nykyaikaisen kiinteistön peruskivi

Automaatiosuunnittelu on osa taloteknistä suunnittelua. Automaatiosuunnittelun päätehtävänä on toteuttaa kiinteistön automaatiojärjestelmän suunnittelu kiinteistön omistajan, rakentajan ja käyttäjien tarpeet huomioiden. Automaatiosuunnittelu muodostuu koko kiinteistön automaatiojärjestelmän suunnittelusta ja eri tiloissa olevien päätelaitteiden mittauksen ja ohjauksen suunnittelusta.

Koko kiinteistöä koskeva rakennusautomaatio

Rakennusautomaation suunnittelussa lähdetään liikkeelle koko kiinteistöä koskevan automaatiojärjestelmän suunnittelusta. Taloautomaatiota suunniteltaessa huomioidaan kiinteistön nykyinen ja tuleva käyttö. Rakennusautomaation suunnittelussa suunnitellaan kiinteistölle toimiva automaatiojärjestelmä, joka huomioi koko kiinteistöä koskevan automaation.

Kiinteistökohtainen rakennusautomaatio kattaa esimerkiksi seuraavat toiminnot:

  • Veden kulutuksen mittaus ja seuranta.
  • Lämpötilan mittaus ja ohjaus.
  • Ilmamäärien mittaus ja ilmanvaihtokoneiden ohjaus.
  • Vuotovahti, joka estää kiinteistöllä syntyvät vesivahingot.
  • Kulunvalvonta kiinteistöllä ja ovien etäohjaukset.

Rakennusautomaatio suunnittelua ohjaa määräykset ja tietenkin asiakkaan toiveet ja kiinteistön käyttötarkoitus. Esimerkiksi kerrostaloissa pitää olla etäluettavat vesimittarit. Ja hoivakiinteistöissä tarvitaan lakisääteiset sprinkleri- ja palohälytysjärjestelmät. Rakennusautomaatiolla voidaan seurata ja ohjata tehokkaasti kiinteistöjä myös etänä.

Automaatio suunnitellaan helpottamaan kiinteistön käyttöä ja huoltoa. Näin kiinteistön käytöstä saadaan tehokasta, olipa se sitten omakotitalo, kerrostalo, toimitila tai muu kiinteistö. Koko kiinteistön kattava seuranta vähentää huomattavasti vikasäädöistä johtuvia ongelmia ja turhia huoltokäyntejä kiinteistöllä.

Huoneisto- tai tilakohtainen kiinteistöautomaatio

Huoneisto- tai tilakohtainen kiinteistöautomaatio on automaatiosuunnittelun toinen merkittävä osa-alue. Koko kiinteistöä koskevaan automaatiojärjestelmään kuuluu tilakohtaiset automaatiolaitteet. Näiden avulla voidaan mitata automaattisesti eri olosuhteita ja tehdä tarvittavia ohjaustoimenpiteitä. Esimerkiksi kerrostalon huoneistokohtainen lämpötilan mittaus voidaan toteuttaa automaation avulla. Tämä mahdollistaa huoneistokohtaisen lämmitysenergian säädön ja käytön mukaisen energialaskutuksen.

Tila- tai huoneistokohtaisia kiinteistöautomaatio ratkaisuja:

  • Sähkön mittaus tilakohtaisesti. Helpottaa laskutusta.
  • Vedenmittaus voidaan tehdä etäluettavilla vesimittareilla.
  • Lämpötilan mittaus ja säätö.
  • Vuotoanturit esimerkiksi astianpesukoneen alle.
  • Ilmanvaihdon mittaus ja säätö.

Osa kiinteistöautomaatio ratkaisuista on lakisääteisiä. Niitä ei voi ohittaa. Näiden lisäksi kiinteistöä voidaan varustella lähes rajattomasti, kuitenkin tarpeen mukaan. Ylivarusteltu kiinteistö ei ole kenenkään etu. Vaan järkevästi suunnitellun taloautomaation avulla voidaan helpottaa asukkaiden arkea ja kiinteistön huoltoa.

Huoneisto- ja tilakohtainen mittaus ja ohjaus vähentää huomattavasti mittauskäyntejä ja vikasäädöistä johtuvia ongelmia sekä turhia käyntejä huoneistoissa. Kiinteistöautomaation huoneistokohtaiset laitteet ja koko järjestelmä suunnitellaan optimaalisesti toimivaksi koko kiinteistön kattavaksi kokonaisuudeksi.

Planius toteuttaa automaatiosuunnittelun konseptisuunnittelusta valvontaan

Automaatiosuunnittelun toteutamme tarvittaessa automaatiojärjestelmän konseptisuunnittelusta aina kohteen automaatiojärjestelmän käyttöönottoon asti. Automaatiosuunnitelmat toteutamme sekä uudis- että korjausrakennushankkeisiin. Automaatiosuunnittelu sisältää koko kiinteistön automaatiosuunnittelun sekä huoneisto- ja tilakohtaiset laitteet ja ratkaisut. Automaatiosuunnitelman tehtävänä on määritellä rakennuksen automaatiojärjestelmän toteutustapa.

Tämän kokonaisvaltaisen palvelun etu on se, että kiinteistön omistaja, rakentaja ja käyttäjä saavat kaikki tehokkaamman, turvallisemman ja paremmin toimivan kiinteistön. Etu perustuu siihen, että tunnemme yrityksen sisällä kiinteistön LVIAS tekniset ratkaisut ja voimme tuoda osaamisemme ja ammattitaitomme koko ketjun hyödyksi. LVIAS talotekniikan tunteminen auttaa luomaan automaatiojärjestelmästä kokonaisuus huomioiden toimiva ja kustannustehokas ratkaisu.

Planiuksen automaatiosuunnittelupalveluihin kuuluvat:

Konseptisuunnittelu

Konseptisuunnittelussa toteutamme yhdessä asiakkaan kanssa kiinteistön eri sidosryhmien tarpeet yhdistävän konseptisuunnitelman. Konseptisuunnitelma toimii ohjenuorana omistajalle tai rakennuttajalle suunniteltavien järjestelmien suunnittelussa.

Omistajilla on omat toiveensa kiinteistön rakentamisesta ja sen tulevasta käytöstä. Rakentamisen kustannuksiin ja toteutukseen vaikuttaa projektin alussa lukitut konseptisuunnitelmat. Kiinteistön rakentamisen jälkeinen rakennustyön takuuaika ja tilojen varsinainen käyttö on kaikille helpompaa, kun konseptisuunnittelu on alunperin tehty huolella ja ammattitaidolla.

Rakennuttaminen

Toteutamme tarjouslaskenta-asiakirjat ja kilpailutamme asiakkaalle valmiiksi automaatiourakoitsijat ja järjestelmät. Lisäksi autamme valitsemaan urakoitsijat, valvomme kohteiden toteutusta, käyttöönottoa ja takuukorjauksia.

Rakennuttamispalvelu tuo tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen rakennuttamiseen. Koko suunnittelu-tarjous-urakointi -ketjun ymmärtäminen takaa sen, että suunnittelun ja tarjousasiakirjojen välille ei pääse syntymään ristiriitaa. Ja lopulta automaatiosuunnitelmat, tarjousasiakirjat ja toteutus ovat linjassa keskenään.

Automaatiojärjestelmäsuunnittelu

Toteutamme tarjouslaskenta-asiakirjat ja kilpailutamme asiakkaalle valmiiksi automaatiourakoitsijat ja järjestelmät. Lisäksi autamme valitsemaan urakoitsijat, valvomme kohteiden toteutusta, käyttöönottoa ja takuukorjauksia.

Ammattitaitoinen automaatiosuunnittelija osaa laatia asiakirjat, joilla automaatiosuunnitelmien mukaiset toteutukset voidaan kilpailuttaa. Kilpailutuksen ansiosta rakennuttaja voi säästää kustannuksia ja kohteen toteutukseen saadaan paras kumppani. Käyttöönotto ja takuutyöt sujuvat myös ilman ongelmia, ne voidaan varmistaa sopimusteknisillä järjestelyillä.

Automaatiosuunnittelun hinta määräytyy suunnittelun laajuuden ja sisällön mukaan

Suunnitteluvaiheessa määritellään toteuttavan projektin kustannuksista merkittävä osa. Ammattitaitoinen automaatiosuunnittelija pystyy kokemukseensa pohjautuen suunnittelemaan kustannustehokkaan järjestelmän ottaen huomioon myös käyttäjien tarpeet. Toteuttamisvaiheessa ei ole juurikaan mahdollisuutta vaikuttaa toteutuksen kustannuksiin. Sen vuoksi kannattaa satsata mieluummin automaatiojärjestelmän suunnitteluvaiheeseen.

Ammattitaitoinen ja huolellinen automaatiosuunnittelu ottaa huomioon kaikki LVISA suunnittelun osa-alueet. Suunnitteluun vaikuttaa myös rakennustapa ja rakenneratkaisut. Kun kiinteistö suunnitellaan kokonaisuutena yhteistyössä ja kiinteistö saadaan toimimaan oikein jo suunnittelupöydällä – rakentaminen on helppoa ja varsinainen käyttö ongelmatonta. Tämän vuoksi automaatiosuunnittelijan ammattitaidolla ja koko LVIAS suunnitteluketjun vuorovaikutustaidoilla on merkitystä.

Kokeneella automaatiosuunnittelijalla onkin antaa hyviä vinkkejä onnistuneisiin automaatioratkaisuihin osana eri rakentamismenetelmiä. Monesti nämä vinkit ovat keskeisiä koko projektin onnistuneessa budjetin hallinnassa. Automaatiosuunnittelun hinta on järkevä sijoitus ja se tuottaa siihen sijoitetun pääoman takaisin onnistuneen lopputuloksen ja hyvien ilmaisten vinkkien muodossa.

Jokainen rakennusprojektiin tai kiinteistön remonttiin lähtevä haluaa, että oma projekti olisi onnistunut. Niin mekin Planiuksella haluamme! Haluamme olla luottamuksen arvoinen kumppanisi automaatiosuunnittelu asioissa.

Olemme valmiita kommunikoimaan kanssasi projektin suunnittelun ja urakan aikana aktiivisesti. Haluamme suunnitella projektisi onnistuneesti. Ja mikäli projektissasi tulee työmaan toteutusvaiheessa muutostarpeita, kerro meille mielipiteesi, katsotaan asia ja sovitaan siihen yhdessä ratkaisu.

Uskallamme luvata, että me Planiuksella suunnittelemme sinun projektisi automaatiosuunnittelun siten, että lopputulos vastaa kiinteistön todellista käyttötarkoitusta sekä palvelee omistajien ja käyttäjien tarpeita nyt ja pitkällä tulevaisuudessa.

Yhteydenottopyyntö:

Ammattitaitoinen automaatiosuunnittelija takaa paremman laadun

Automaatiosuunnitelman toteuttaminen on ammattitaitoisen automaatiosuunnittelijan tehtävä. Pätevän suunnittelijan avulla voidaan varmistua, että järjestelmä suunnitellaan määräysten mukaisesti. Ammattitaitoinen automaatiosuunnittelija osaa myös yhdistää kiinteistön omistajan, rakennuttajan, toteuttajan ja loppukäyttäjien tarpeet toimivaksi kokonaisuudeksi.

Alan määräyksen muuttuvat koko ajan hieman. Määräysten lisäksi tekniikka kehittyy kovaa vauhtia. Asiaan omistautunut automaatiosuunnittelija tuntee määräykset, laitteet ja niiden käyttöolosuhteet. Kun automaatiosuunnittelija on varma suunnittelemansa ratkaisun toimivuudesta, arvailut saa lopettaa ja kiinteistön omistaja, rakennuttaja, rakentaja ja loppukäyttäjä saavat nauttia suunniteltujen ratkaisujen toimivuudesta kiinteistöllä.

Yhteydenottopyyntö: