Hankesuunnittelu

Nykytilasta tavoitteisiin

Hankesuunnittelu on linjasaneerauksen ja putkiremontin suunnittelussa tärkeä vaihe. Kiinteistön nykytilan ja tavoitteiden väliin sijoittuu hanke, jolle haetaan hankesuunnittelussa tarkka sisältö ja hinta.

Hankesuunnittelun tavoitteet

Hankesuunnittelun avulla sovitetaan yhteen eri osapuolten vaatimukset.

Hankesuunnittelun tavoitteena on selvittää taloyhtiölle ne korjaustoimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia, sekä teknisesti ja taloudellisesti järkeviä toteuttaa samanaikaisesti linjasaneerauksen yhteydessä. Näistä vaihtoehdoista taloyhtiö valitsee sopivimman vaihtoehdon tai niiden yhdistelmän varsinaista toteutussuunnittelua varten.

Helsingin diakonissalaitos Rinnekoti Klaukkala korjausrakentaminen

Linjasaanerauksen hankesuunnittelu

Onnistuneen linjasaneerauksen edellytyksenä on se, että linjasaneerauksen suunnittelija ymmärtää hankesuunnittelun kokonaisuden ja sen kaikki vaiheet.

 

Hankesuunnittelusta toteutukseen ja vastaanottoon:

 1. Asukaskyselyt, Kuntoarviot ja tutkimukset, PTS
 2. Hankesuunnittelu
 3. Toteutussuunnittelu
 4. Toteutus
 5. Vastaanotto

 

Hankesuunnittelun onnistumisen edellytyksenä on se, että suunnittelija ja tilaaja määrittelevät tavoitteet tarkasti ennen hankesuunnittelua. Tilaajatavoitteiden kirkastaminen on helppoa Planiuksen kanssa, koska meillä on kokemusta hankesuunnittelun kaikista vaiheista sekä LVISA-suunnittelupöydältä että remonttikohteista.

Hankesuunnittelu sisältää:

Hankesuunnittelussa selvitetään tavoitteiden pohjalta, kaikki hankkeeseen vaikuttavat tekijät

 • Korjaushankkeen lähtökohdat
 • Tarveselvitykset ja kuntotutkimukset
 • Vaihtoehtoiset korjaussisällöt ja laajuudet
 • Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet
 • Alustavat kustannnusarviot  
 • Yleinen aikataulu
 • Vaihtoehtoiset toteutus- ja urakkamuodot

Kustannuslaskenta on hankesuunnittelun kulmakivi

Kustannuslaskenta on hankesuunnittelun keskeisin osa-alue. Teemme sen Planiuksella eri tavalla kuin alalla on totuttu tekemään. 

Hankesuunnittelun kustannusarviot tehdään yleensä neliöhintoihin perustuen. Tällaisella m2-hinnoittelulla ei päästä kuitenkaan kovin tarkkaan laskennan lopputulokseen.

Käytämme hankesuunnittelun kustannuslaskennassa apuna LVI-, sähkö-, ja rakennusurakoitsijoita, jotka laskevat urakkahintoja ja tekevät linjasaneerauksia sekä putkiremontteja työkseen. Saamme tällä laskentamenetelmällä tarkat ja pitävät kustannusarviot.

Pystymme tuomaan laskentaan myös oman kokemuksemme toteutussuunnittelusta. Tiedämme rakennuttajana ja valvojana, ihan käytännön konkreettisella tasolla, mistä ja miten putkilinjat kannattaa kuljettaa kiinteistöllä.

Hankesuunnittelun tuloksena tiedetään:

 • Hankkeen koko
 • Korjausten laajuus
 • Toteutusmuoto
 • Aikataulu
 • Kustannukset

Konseptisuunnittelu

Konseptisuunnittelun avulla talotekniikasta tehdään kilpailuetua. Konseptisuunnittelussa otetaan huomioon rakennuttajan tarpeet ja muodostetaan yhtenäinen konsepti, jolla rakennusliike tai rakennuttaja voi toteuttaa kiinteistöjen talotekniikan tehokkaasti. Konseptisuunnittelu on suunnittelua, jota tehdään jo ennen kohteiden suunnittelua. 

Konseptisuunnitelma toimii eri hankkeiden suunnittelun pohjana, jolloin hankekohtainen suunnittelu voidaan tehdä huomattavasti tehokkaammin. Omistajilla on omat toiveensa kiinteistön rakentamisesta ja sen tulevasta käytöstä. Rakentamisen kustannuksiin ja toteutukseen vaikuttaa projektin alussa lukitut konseptisuunnitelmat. Kiinteistön rakentamisen jälkeinen rakennustyön takuuaika ja tilojen varsinainen käyttö on kaikille helpompaa, kun konseptisuunnittelu on alunperin tehty huolella ja ammattitaidolla. 

Ota yhteyttä, niin kerron kuinka voimme auttaa teitä hankesuunnittelussa.

Jätä yhteystietosi niin otan sinuun yhteyttä. Tai soita vaikka heti.

Miika Pitkälä

Miika Pitkälä

+358 45 1343 053
miika.pitkala@planius.fi