Hankesuunnittelu ja konseptisuunnittelu

Konseptisuunnittelu

Konseptisuunnittelun avulla talotekniikasta tehdään kilpailuetua. Konseptisuunnittelussa otetaan huomioon rakennuttajan tarpeet ja muodostetaan yhtenäinen konsepti, jolla rakennusliike tai rakennuttaja voi toteuttaa kiinteistöjen talotekniikan tehokkaasti. Konseptisuunnittelu on suunnittelua, jota tehdään jo ennen kohteiden suunnittelua. 

Konseptisuunnitelma toimii eri hankkeiden suunnittelun pohjana, jolloin hankekohtainen suunnittelu voidaan tehdä huomattavasti tehokkaammin. Omistajilla on omat toiveensa kiinteistön rakentamisesta ja sen tulevasta käytöstä. Rakentamisen kustannuksiin ja toteutukseen vaikuttaa projektin alussa lukitut konseptisuunnitelmat. Kiinteistön rakentamisen jälkeinen rakennustyön takuuaika ja tilojen varsinainen käyttö on kaikille helpompaa, kun konseptisuunnittelu on alunperin tehty huolella ja ammattitaidolla. 

Hankesuunnittelu

 Hankesuunnittelun avulla nivotaan yhteen eri osapuolten vaatimukset. Hankesuunnitelman tavoitteena on, että eri osapuolten vaatimukset saadaan täytettyä mahdollisimman hyvin ottaen huomioon projektin kustannukset. 

Miika Pitkälä

Miika Pitkälä

miika.pitkala@planius.fi