Konsultointipalvelut

Onko sinulla alkamassa rakennushanke,
jossa tarvitset osaavaa LVIAS konsulttia kumppaniksi?

Konsultointipalvelut ammattitaidolla

Olemme kumppanisi rakennushankkeissa, oli kyseessä uudiskohde tai korjausrakentamishanke.
Kokemuksemme auttaa sinua pääsemään onnistuneeseen lopputulokseen omassa projektissasi.

Perehdymme huolella sinun hankkeen tavoitteeseen ja autamme sinua pääsemään siihen.
Ammattitaitomme LVIAS asioissa auttaa sinua luomaan onnistuneen kiinteistöhankkeen.

Konsultoinnin avulla varmistetaan oikeat toteutusvalinnat.

Varmista projektisi tehokas ja laadukas kiinteistöhanke.

Valitse palvelutarjonnastamme sinun projektiisi sopivat konsultointipalvelut.

Miika Pitkälä

miika.pitkala@planius.fi

Kannattavuusanalyysit

Kannattavuusanalyysillä selvitetään kiinteistön rakentamiseen ja remontointiin tähtäävien toimenpiteiden kannattavuutta.

Yleisiä kannattavuuslaskelmia ovat mm. erilaisten lämmitysjärjestelmien vaihtoon liiittyvät kannattavuusanalyysit.

Uudiskohteen kannattavuusanalyysit

Uudiskohteen kannattavuusanalyysin avulla selvitetään kannattavuuteen vaikuttavat tekijät. Uudiskohteen kannattavuusanalyysit kannattaa tehdä hankkeen varhaisessa suunnitteluvaiheessa.

Uudiskohteen rakentamisen kustannukset voidaan laskea etukäteen. Taloudellisia panostuksia verrataan niillä saavutettaviin tuloksiin ja hyötyihin.

Konseptisuunnittelussa valittavat rakentamisen konseptit ja talotekniikan järjestelmät vaikuttavat koko hankkeen kustannuksiin. Tämän vuoksi kannattavuusanalyysit on syytä tehdä huolella.

Remontin kannattavuusanalyysit

Korjausrakentamisen kannattavuusanalyysissä selvitetään remontin tekemisen kannattavuutta. Missä laajuudessa remontti kannattaa tehdä. Samalla selvitetään, mitä remontoidaan ja miten.

Kannattavuusanalyysissä selvitetään korjausrakentamisen kohteena olevan kiinteistön nykytila ja remontin tavoitteet. Remontin kannattavuutta analysoidaan kokonaisuuteen liittyvien talotekniikan kustannusten kautta.

Elinkaaren loppupuolella olevan kiinteistön remontti voi paisua kustannuksiltaan niin kalliiksi, että remonttia ei kannata tehdä. Kiinteistön käyttäminen loppuun voi olla remonttia järkevämpi vaihtoehto.

Kannattavuuslaskelmia uudisrakentamiseen ja remonttikohteisiin

Yleisiä kannattavuuslaskelmia ovat mm. erilaisten lämmitysjärjestelmien vaihtoon liiittyvät kannattavuusanalyysit tai uudiskohteen lämmitysjärjestelmien vertailut.

Remonttikohteessa voidaan selvittää myös erilaisten hybridiratkaisujen vaikutukset kiinteistön käyttöön ja huoltoon, jolloin esimerkiksi kaukolämmön rinnalle suunnitellaan maalämpö.

Hyvä lämmitysjärjestelmä huomioi kiinteistön käyttötarkoituksen. Esimerkiksi uuden kerrostalon asukkaat viihtyvät paremmin asunnoissa, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä lattialämmityksellä.

Energialaskelmat

Voimme toteuttaa energialaskelmia, mikäli kiinteistön energialaskelmat ovat tekemättä.

Energialaskelmien tarkoituksena on saada kiinteistöstä mahdollisimman energiatehokas olipa kyseessä uudiskohde tai remontti.

Uudisrakennuksen energiatodistus määrittää vertailukelpoisen energialuokan

Uudiskohteen rakennuslupahakemukseen tulee liittää rakennuksesta tehty energialaskelma. Energialaskelman perusteella kiinteistö saa energiatodistuksen, joka määrittää kiinteistölle vertailukelpoisen energialuokan.

Rakennuksen energiatehokkuuttan voidaan parantaa nykyaikaisella talotekniikkalla yhdessä rakenneratkaisujen kanssa. Talotekniikkaan liittyvät olosuhdemittaukset ja ohjaukset vaikuttavat kiinteistön käyttökustannuksiin.

Energiatehokkuutta parantamalla kiinteistön käyttö- ja huoltokustannuksia voidaan laskea. Energiatehokkuus vaikuttaa myös kiinteistön arvon kehitykseen pitkälle tulevaisuuteen.

Energiatodistus tarvitaan remonttikohteissa

Energialaskelmien tarkoituksena remontoitavissa kiinteistöissä on osaltaan kiinnittää huomiota rakennuksen energiankulutukseen ja mahdollisuuksiin parantaa sitä.

Remontoitavan kiinteistön energiatodistus perustuu talon teknisiin tietoihin ja laskettuun tai mitattuun kulutukseen. Konseptisuunnitteluvaiheessa voidaan valita talotekniset ratkaisut, jotka määrittävät kiinteistön energiatodistuksen energialuokan.

Energialaskelmasta on hyötyä käyttökustannusten ennustamisessa. Sen lisäksi energiatodistus tulee esittää kiinteistön ostajalle tai asunnon vuokraajalle. Kiinteistön energialuokka voi ratkaista sen, minkä kiinteistön ostaja tai vuokraaja valitsee.

Budjetointi

Budjetointi auttaa taloyhtiötä, rakennuttajaa ja kiinteistönomistajaa arvioimaan karkeasti tulevan hankkeen taloudellisia vaikutuksia.

Budjetointi tukee PTS:a eli pitkän tähtäimen suunnitelmaa taloyhtiössä

Budjetointi auttaa taloyhtiötä tekemään paremmin PTS:n eli pitkän tähtäimen suunnitelman. Pitkän tähtäimen suunnitelma laaditaan taloyhtiöissä 5-10 vuoden ajanjaksolle. PTS huomioi nykyiset ja tulevat remonttitarpeet.

Taloyhtiön hallitus saa budjetoinnin ansiosta remonttien suunnitteluun euromääräiset raamit. Remontit ja tarvittavat toimenpiteet voidaan laittaa tärkeysjärjestykseen. Näin vältetään talotekniikan pahimpien riskien toteutuminen.

Rakennuttajan tärkein työkalu on laskukone

Rakennuttajan hankesuunnittelu vaatii huolellisen ja asiantuntevan konseptisuunnittelun ja budjetoinnin. Budjetoinnin ansioista suunniteltu hanke voidaan toteuttaa tavoitteen mukaan.

Rakennuttajan tavoitteena on hyvä ja onnistunut hanke, jonka onnistuminen voidaan mitata budjetin valossa. Sen vuoksi laskukoneen huolellinen käyttö talotekniikan budjetointivaiheessa on kannattavaa.

Kiinteistönomistajan etu on helppokäyttöinen kiinteistö

Kiinteistön omistaja haluaa tyypillisesti maksimoida kiinteistön käyttöasteen ja tuoton. Pääoman tuottoon vaikuttaa kiinteistön talotekniikan rakentamisen ja käytön kustannukset.

Nykyaikaisen kiinteistön olosuhteita voidaan ohjata ja mitata helposti etäluettavien vesimittarien avulla. Asukkaatkin tykkäävät, kun turhat asumista häiritsevät mittauskäynnit jäävät pois.

Saat meiltä ammattitaitoista asiakaspalvelua

Olemme sinun osaava kumppanisi LVISA – asioissa.

Tavoitteellinen:
Tavoitelähtöinen toimintaperiaate tuottaa enemmän hyötyjä, säästöjä ja lisäarvoa.

Kattava:
Kaikki talotekniikan suunnittelupalvelut saman katon alta.

Ymmärtävä:
Olemme tottuneet toimimaan rakennusliikkeen, rakennuttajan ja kiinteistön omistajan eduksi.

Kokenut:
Kokemusta kiinteistöjen elinkaaren eri vaiheisiin liittyvistä haasteista.

Yhteydenottopyyntö