LVI-suunnittelu

Ammattitaitoista LVI-suunnittelua saneeraus- ja uudiskohteisiin

Laadukas LVI suunnittelu on kiinteistön pitkäikäisen elinkaaren perusta

Hyvin toteutettu LVI suunnitelma on kiinteistön ja ihmisen hyvinvoinnin kannalta yksi merkittävin tekijä. Se luo pohjan terveelle kiinteistölle sekä ihmisen hyvinvoinnille. Huonosti toteutettu LVI suunnittelu saattaa altistaa kiinteistön mm. kosteusvaurioille, sieni-itiöille ja lahoamiselle, joten laadukkaan LVI suunnitelman merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa. LVI suunnitelman tavoitteena onkin viihtyisät sisäolosuhteet, puhdas sisäilma sekä terve kiinteistö. 

Tilaajatavoitteiden
määrittely

Jokainen onnistunut projekti lähtee siitä, että alussa määritellään yhdessä tilaajan kanssa tavoitteet.Suunnittelussa ja projektin aikana tästä tavoitteesta tehdään yhdessä totta.Sinun tavoitteenasi voi olla esimerkiksi energiatehokas kiinteistö. Tämä tavoite ohjaa suunnittelua, laitevalintoja ja toteutusta alusta loppuun saakka.

Vuorovaikutus
projektin aikana

Lupaamme kommunikoida kanssasi projektin suunnittelun ja urakan aikana aktiivisesti ja ketterästi.Rakennuskohteissa saattaa tulla yllättäviä tilanteita, jotka eivät ole tulleet ilmi suunnitteluvaiheessa.Aina kun suunnittelijaa tarvitaan, reagoimme muutostarpeisiin, kerromme mielipiteemme ja sovimme sinun kanssa yhdessä ratkaisun, jolla edetään onnistuneeseen lopputulokseen.

Ammattitaitoiset suunnittelijat

LVI-suunnittelijoillamme on vahva kokemus sekä uudisrakennus- että saneerauskohteista.Suunnittelijoiden koulutus ja työkokemus tukee täydellisesti LVI-suunnittelijan työssä onnistumista.Suunnittelijamme ottavat sinun suunnitteluprojektisi hoidettavakseen alusta loppuun asti. Voit olla varma siitä, että yhdessä asetetut tavoitteet toteutuvat suunnittelussa ja projektin aikana.

lvisuunnitelmat_pysty

Isännöitsijöille

Oletko kilpailuttamassa LVISA hankkeita? Olemme toteuttaneet useita vaativia urakoita hyvällä asiakastyytyväisyydellä, ja teemme mielellämme tarjouksen kilpailutukseen! Ota yhteyttä varhaisessa vaiheessa, voimme auttaa sinua onnistumaan hankkeissasi.

Projektipäälliköille

Onko sinulla alkamassa projekti, jossa tarvitset LVISA kumppania? Jokainen projekti ansaitsee onnistua, siksi olemme valmiita reagoimaan muutostarpeisiin ja kommunikoimaan kanssasi projektin aikana aktiivisesti. Toimimme myös aliurakoitsijana isommissa LVI-hankkeissa.

Kiinteistöomistajille

Kiinteistönomistajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on pitää huolta arvokkaasta kiinteistöstä ja ennakoida tulevat remontit ajoissa – ennen kuin vahingot pääsevät tapahtumaan. LVI-remontit ovat olennainen osa kiinteistön kunnossapitoa. Toimiva ja terve kiinteistö takaa viihtyisyyden.

LVI suunnitteluprojektin vaiheet

Planius LVI Insinööritoimisto toteuttaa luotettavat LVI suunnitelmat vuosien kokemuksella. Suunnitteluprojektin aluksi tehdään hankeselvitys. Hankeselvityksessä suunnittelija selvittää asiakkaan kanssa tulevan kohteen tarpeita. Jotta talotekniikan laatu ja toiminta olisivat kiinteistön elinkaaren aikana sen tarpeiden mukaisia, valitaan kohteeseen taloudellisesti ja teknisesti oikeanlaiset järjestelmät. Suunnittelussa otetaan huomioon myös se, että ratkaisut ovat kestäviä sekä energiataloudellisesti, että ympäristön kannalta.

LVI suunnittelu vaikuttaa hankkeen kustannuksiin

Suurin osa kohteen hintaan ja laatuun vaikuttavista tekijöistä päätetään jo hankesuunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa sidotaan 90% hankkeen toteutumiskustannuksista. Rakennusvaiheessa mahdollisuudet vaikuttaa kustannuksiin ovat marginaaliset, koska kustannukset ovat suoraan sidoksissa hankkeen laajuuteen ja valittuihin teknisiin ratkaisuihin. Hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa myös merkittävästi rakennuksen energia-ja ylläpitokustannuksiin.

LVI suunnitelmat tehdään nykyaikaisilla ohjelmilla ja asiakas saa piirustukset DWG-tiedostoina. Suunnitelmat sisältävät myös tarvittavat dokumentit viranomaishyväksyntää varten.

LVI suunnittelu sisältää kiinteistön kauaskantoisia valintoja

Uuden rakennuskohteen LVI suunnittelu tai taloyhtiön putkiremontin suunnittelu vaatii koulutukseen ja kokemukseen pohjautuvaa ammattitaitoa ja osaamista. LVI suunnittelu on myös eri näkemyksiä ja mielipiteitä yhdistävää työtä. LVI suunnittelussa tehdään kauaskantoisia valintoja, joita ovat muun muassa oikein valittu ilmanvaihtokone, viisaasti sijoitetut ilmanvaihtoventtiilit, toimivat viemärit, vesijohdot ja oikein mitoitettu ja tarkoituksenmukainen patteri- tai lattialämmitys.

Lähtökohtaisesti LVI suunnittelun tavoitteena on aina onnistunut lopputulos, joka tarkoittaa toimivaa kiinteistön talotekniikkaa ja tyytyväistä asiakasta. Jotta tähän päästään on uudiskohteen talotekniikan rakentamiseen ja kiinteistön tai taloyhtiön putkiremontin toteuttamiseen osallistuvien kumppanien oltava ammattitaitoisia ja asiantuntevia. Talotekninen suunnittelu on hyvä luottaa ammattitaitoisen ja asiakaspalveluhenkisen suunnittelutoimiston vastuulle. Hyvin suunniteltu projekti on puoliksi tehty.

Asiakaspalvelutaitoa ja LVI suunnittelun asiantuntemusta uudiskohteista ja putkiremonteista

Planius on kotimainen LVI suunnittelutoimisto, jolla on vahva kokemus uusien rakennuskohteiden ja taloyhtiön remonttien LVI suunnittelusta osana koko hanketta. Hyvä LVI suunnittelija kuuntelee asiakasta ja huomioi suunnitelmissa asiakkaan nykyisten tarpeiden ja rakennusmääräysten toteutumisen. Hyvässä suunnittelussa on huomioitu myös tulevaisuus ja asiakkaiden tulevat tarpeet.

Suunnittelutyössä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja. LVI suunnittelijoita pidetään usein suorittavan ja teknisen työn tekijöinä. Asia on näin, mutta LVI suunnittelu on myös osa asiakaspalveluprosessia eri hankkeissa. Uudiskohteissa rakennuttajalla ja loppuasiakkaalla sekä taloyhtiössä isännöitsijällä ja asukkailla on eri toiveita. Sen vuoksi suunnittelijoiden asiakaspalvelutaidoilla on merkitystä. Vuorovaikutuksen pitää olla kunnossa ja asiakkaan pitää pystyä luottamaan, että asioiminen on sujuvaa ja helppoa projektin eri vaiheissa.

Varhainen LVI suunnittelu auttaa uudiskohteen rakennuttajaa projektin budjetin hallinnassa

Uuden rakennuskohteen suunnittelu on hyvä aloittaa tarpeeksi ajoissa, jotta kaikki suunnitelmat ehtivät valmistua hyvissä ajoin. Hyvä LVI suunnittelija tuntee paikalla rakentamisen ja elementtirakentamisen rakenneratkaisut ja periaatteet. Eri rakentamismenetelmien rakenneratkaisut ja lvi ratkaisut saadaan sopimaan hyvin yhteen. Kiinteistö on jo suunnitteluvaiheessa toimiva kokonaisuus. Näin myös varsinainen työn toteutus sujuu ja LVI urakoitsija pääsee tekemään oman työnsä kustannustehokkaasti, koska suunnitelmat ja tekeminen ovat linjassa keskenään.

Kokeneella LVI suunnittelijalla onkin antaa hyviä vinkkejä onnistuneisiin lvi ratkaisuihin osana eri rakentamismenetelmiä. Monesti nämä vinkit ovat keskeisiä koko projektin onnistuneessa budjetin hallinnassa. LVI suunnittelun hinta on järkevä sijoitus ja se tuottaa siihen sijoitetun pääoman takaisin onnistuneen lopputuloksen ja hyvien ilmaisten vinkkien muodossa. Varhaisessa vaiheessa tehty suunnitelma antaa rakennuttajalle mahdollisuuden myös kilpailuttaa LVI urakka ja tehdä tarvittavat omat ostot kilpailukykyisesti.

Taloyhtiön putkiremontin tai linjasaneerauksen LVI suunnittelu

Taloyhtiön putkiremontin suunnittelu lähtee usein liikkeelle aidosta tarpeesta. Taloyhtiön vesi- ja viemäriputkiston tekninen käyttöikä tulee väistämättä eteen. Loppuun käytetty talotekniikka luo merkittävän riskin kiinteistölle. Valveutuneet asunto-osakkeiden omistajat välittävät omastaan sen verran paljon, että linjasaneerauksen tarve tiedetään jo varhaisessa vaiheessa. Usein putkiremontin suunnittelu aloitetaan taloyhtiön sisällä oman isännöitsijän kanssa. Taloyhtiön kannattaa liittää tähän yhteistyöhön mukaan ammattitaitoinen ja putkiremonttien suunnitteluihin erikoistunut LVI suunnittelija.

Suunnittelijan kokemus ja näkemys auttaa taloyhtiön ja isännöitsijän kanssa tehtävää sujuvaa yhteistyötä. Jotta asukkaille voitaisiin taata mahdollisimman häiriötön asuminen, suunnittelu kannattaa tehdä huolella. Suunnittelijan kokemus eri aikakausien rakenneratkaisuista auttaa luomaan suunnitelmat, joita ei tarvitse muuttaa kesken työmaan. Näin ollen putkiremontti saadaan vietyä nopeasti ja kustannustehokkaasti läpi suunnitellussa aikataulussa. Joissakin tapauksissa asukkaat voivat jatkaa asumista asunnossaan lähes normaaliin tapaan. Ja ikävät putkiremontin aikataulun venymiset voi unohtaa.

Hyvä LVI suunnittelu säilyttää kiinteistön arvon ja tekee asukkaiden arjesta toimivaa

Hyvä suunnittelija ottaa huomioon asunnon ja asukkaiden koko elinkaaren. Asiakkaiden nykyiset tarpeet saattavat muuttua ajan kuluessa. Asuntojen hinnat nousevat pitkällä aikavälillä, mutta talotekniikan pitäisi pystyä joustavasti vastaamaan muuttuviin tarpeisiin ilman turhia lisäsijoituksia tai kalliita muutostöitä sekä kiinteistön sisällä että ulkopuolen piha-alueilla.

Hyvin suunniteltu talotekniikka takaa kiinteistön teknisellä toimivuudella viihtyisän asumisen. Toimiva ilmanvaihto vaihtaa ja pitää sisäilman raikkaana. Hyvin ja oikein mitoitettu lämmönlähde ja lämmönjako takaavat miellyttävän ja tasaisen huonelämmön asunnossa ja kiinteistössä. Kauniit ja laadukkaat hanat ja muut wc kalusteet kestävät aikaa ja miellyttävät silmää vielä vuosienkin jälkeen. Ja lämmintä vettä riittää kaikille. Kokonaisuudessaan toimiva talotekniikka takaa kiinteistölle pitkän ja terveen iän. Hyvin suunnitellun kiinteistön arvo säilyy ja viihtyisässä kiinteistössä on iloa asua ja tehdä töitä.

IV suunnittelu on luonnollinen osa talotekniikan LVI suunnittelua

Ilmanvaihtotekniikan suunnittelu eli kansanomaisemmin IV suunnittelu tehdään yleensä osana kiinteistön LVI suunnittelua. Uudiskohteissa ilmanvaihdon suunnittelu ja mitoitus tehdään aina sen hetkisten määräysten ja asetusten mukaan. Rivitalon tai kerrostalon putkiremontin yhteydessä kiinteistön ilmanvaihdon remontointi voi olla tarpeellista ja ajankohtaista. Usein ilmanvaihtoremontin toteuttaminen samaan aikaan putkiremontin yhteydessä on kokonaistaloudellisesti edullisempaa. Olipa kyseessä uuden rakentaminen tai vanhan kiinteistön korjaus tai uudelleen rakentaminen, LVI suunnittelutoimisto suunnittelee sen talotekniikan osa-alueen, mikä on kulloinkin tilaajalle tarpeellista.

Kiinteistön käyttötarkoitus ohjaa IV suunnittelua

Ilmanvaihdon suunnittelu lähtee aina liikkeelle kiinteistön käyttötarkoituksesta. Asuinkiinteistöissä sovelletaan asuinkiinteistöihin liittyvää ohjeistusta ja liikekiinteistöihin niiden omia suunnitteluvaatimuksia. Uusiin kiinteistöihin suunnitellaan lähes poikkeuksetta energiatehokas koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Vanhemmissa kiinteistöissä saattaa olla painovoimainen ilmanvaihto, joka halutaan remontin yhteydessä muuttaa ympäristöystävälliseksi lämmöntalteenotolla varustetuksi koneelliseksi ilmanvaihdoksi. Jos painovoimainen ilmanvaihto on pysyvä vaihtoehto putkiremontin yhteydessä, niin sen toimivuus pitää päivittää. Samalla varmistetaan riittävä ilmanvaihto kiinteistöllä ja muun muassa korvausilmaventtiilien oikea mitoitus ja sijoitus.

Koneellisen ilmanvaihdon toiminta ja helppo käyttö voidaan varmistaa ammattitaitoisella suunnittelulla. Suunnittelussa huomioidaan kiinteistön käyttötarkoituksen lisäksi rakennuksen ilmatilavuus ja tilojen eri toiminnat. Ilmanvaihtokoneen valinta tehdään sen mukaan, onko kyseessä asuinkiinteistö tai muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteistö, esimerkiksi tuotantohalli. Ilmaa ja happea pitää olla riittävästi kaikissa tilanteissa asukkaille ja tilojen käyttäjille. Tämä varmistetaan oikeaoppisella ja tarkalla ilmanvaihdon mitoituksella.

IV suunnitelma sisältää energiatehokkaan ilmanvaihtokoneen valinnan kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan

Koneellinen ilmanvaihto tarkoittaa sitä, että kiinteistöön tuodaan ilmanvaihtokoneella ilmanvaihtokanavia pitkin ulkoa raitista ja puhdasta ilmaa. Ja kiinteistössä käytössä likaantuva ilma johdetaan koneella ilmanvaihtokanavia pitkin rakennuksesta ulos, yleensä aina talon katolle, tuulien vietäväksi. Ilmanvaihtokoneessa voi olla ulkoilman esilämmitys ominaisuus. Tällä ominaisuudella varmistetaan, että sisäilma on miellyttävää hengittää.

Ilmanvaihtokoneissa on eri energiatehokkuus ominaisuuksia. Yksi on tämä mainittu tuloilman esilämmitys. Energiataloudellisuuden kannalta kuitenkin keskeisin on LTO- eli lämmöntalteenotto-ominaisuus. Se tarkoittaa sitä, että ilmanvaihtokone poistaa huoneistosta tai liiketilasta kerran hengitettyä ilmaa ja tästä poistettavasta ilmasta otetaan ilmanvaihtokoneen laitteistolla talteen lämpöenergia. Tämä talteen otettu energia kierrätetään takaisin kiinteistön tuloilman tai käyttöveden lämmitykseen. Hyvällä suunnittelulla voidaan vähentää kiinteistön energiankulutusta ja samalla pienennetään ympäristörasitusta ja kiinteistön pitkän ajan hiilijalanjälkeä.

Ilmanvaihtokanaviston mitoitus on toimivan ilmanvaihdon perusta

Ilmanvaihdon mitoitus lähtee liikkeelle kiinteistön käyttötarkoituksesta. Oikeaoppinen ilmanvaihtokanavien mitoitus on elintärkeää, kun suunnitellaan toimivaa ilmanvaihtoa. Tuloilman ja poistoilman suhde pitää olla oikeaoppinen ja käytön olosuhteet huomioonottava. Ilmanvaihdon mitoitus tehdään ohjeiden ja sääntöjen mukaan.

Omakotitalon ilmanvaihdon suunnittelussa huomioidaan tavoiteltava energiatodistuksen energialuokka sekä arjen askareiden sujuvuus ja sisäilman laatu. Rivi- ja kerrostalon ilmanvaihdon suunnittelussa huomioidaan teknisemmin palo-osastoinnit ja äänenvaimennukset. Ketäpä kiinnostaa haistella naapuriasunnon ruoanlaiton höyryjä tai kuunnella naapurihuoneistojen elämän ääniä. Liikekiinteistöissä yhdistellään monesti tuotantotiloja ja toimistotiloja toimivaksi kokonaisuudeksi, joiden lainalaisuudet suunnittelijalla tulee olla hallinnassa.

Toimiva ilmanvaihto takaa käyttömukavuuden ja miellyttävän terveellisen sisäilman

Oikein suunnitellussa ja mitoitetussa ilmanvaihdossa tuloilman ja poistoilman määrä on oikeassa suhteessa. Liika ylipaine tai alipaine aiheuttaa kiinteistölle ja sen käyttäjille terveysriskejä. Sen vuoksi on tärkeää, että IV suunnittelu tehdään huolella. Hyvä ilmanvaihtosuunnitelma huomioi myös vaihtuvat vuodenajat ja eri käyttötilanteet. Kun ilmanvaihtotekniikka on suunniteltu ammattitaitoisesti, talven huuruiset ikkunat ja vedon tunteen sekä kesän tunkkaisen sisäilman voi unohtaa. Hyvä LVI suunnittelija ottaa huomioon myös kesähelteet ja tarvittaessa asunnon viilennys onnistuu ilmanvaihdon ilmastointiominaisuuksilla.

Hyvin suunniteltu ilmanvaihto ottaa huomioon liiketiloissa asiakkaiden erilaiset tarpeet. Asuntojen tulisijan tai liesituulettimen käytön aiheuttaman korvausilman tarve huomioidaan. Myös mahdolliset erilliset ilmalämpöpumput huomioidaan suunnittelussa ja ilmanvaihdon toimivuudessa. Suomalaisille erityisen tärkeä asia on sauna. Saunan toimiva koneellinen ilmanvaihto on erityisen tärkeä, jotta saunassa voidaan nauttia miellyttävän pehmeistä löylyistä. Ammattitaitoinen IV suunnittelija huomioi kiinteistön toimivana kokonaisuutena ja varmistaa käyttäjille miellyttävän terveellisen sisäilman.

Hyvin suunniteltu talotekniikka on helppo käyttää ja huoltaa

Hyvä IV suunnittelu ottaa huomioon ilmanvaihdon helppokäyttöisyyden ja huollettavuuden. Tekniset ilmanvaihtolaitteet vaativat elinkaaren aikana huoltotoimenpiteitä. Ilmanvaihtoventtiilit suunnitellaan ja asennetaan helposti huollettaviin paikkoihin, jolloin ilmanvaihtokanavien puhdistus onnistuu ilman kohtuuttomia telinetöitä. Arkkitehti- ja lupakuvien piirtäjän tai piirrättäjän kannattaakin ottaa varhaisessa vaiheessa konsultointipalaveri LVI suunnittelijan kanssa. Hyvällä suunnittelulla säästää käyttäjän hermoja ja rakentajan euroja. Varhaisen suunnittelun vuoksi myös isojen kiinteistöjen teknisen tilan ja ilmanvaihtokonehuoneen suunnittelu voidaan tehdä optimaalisesti. Näin vältytään turhien ja kalliiden hukkaneliöiden rakentamiselta. 

KVV suunnittelu ratkaisee kiinteistön vesi-, viemäri-, lämmitys- ja hulevesihaasteet, olipa kyseessä remonttikohde tai uusi rakennus

LVI suunnittelussa tehdään ilmanvaihdon suunnittelun lisäksi projektin KVV – ja L-suunnittelu. KVV suunnittelu sisältää kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat, L lämmöntuotto- ja lämmönjakosuunnittelun. Kiinteistön KVV suunnittelu tehdään asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan, olipa kyseessä putkiremontti tai rakennettava asunto- tai toimitilaprojekti. Asiakkaana voi olla kunta, kaupunki, yritys, yhteisö, yksityinen henkilö tai taloyhtiö.

Asiakkaiden tarpeet ovat hyvin monipuolisia, koska suunnittelun kohteena on hyvin erityyppisiä rakennuksia. Suunnittelussa voi olla hoivakoti, päiväkoti, koulu, asuinrakennus tai toimitila. Asuntorakentamisen kohteita on suuria ja pieniä – kerrostalo, rivitalo, yksittäinen omakotitalo tai asunto-osakeyhtiön erillistalo. Toimitilatkin jakautuvat hyvin monenlaisiin kiinteistöihin – teollisuushalli, tuotanto- , varasto-, toimisto- tai muuhun käyttöön tuleva toimitila.

LVI suunnittelua ohjaa kiinteistön omistajien ja käyttäjien erityiset tarpeet

Jokaisella rakennuksella on omat omistajien ja käyttäjien erityiset tarpeet, jotka tulee huomioida kohteen LVI suunnittelussa. Ammattitaitoinen LVI suunnittelija ottaa jokaisen kohteen aina tosissaan ja palvelee kaikki asiakkaat asiakaslähtöisellä ja parhaalla ammattitaidolla. Projektin alussa kannattaa varata aikaa suunnitteluun, jotta tarpeet ja toiveet tulevat huomioiduksi suunnittelun ja lopulta LVI urakan lopputuloksessa.

LVI suunnittelija käy asiakkaan kanssa läpi projektin lähtötiedot. Alkukartoituksessa selvitetään rakennuksen käyttötarkoitus ja kaikki pohjatiedot. Kuuntelu on LVI suunnittelijalle tärkeä taito, jotta asiakkaan tarpeet ja toiveet projektin suhteen tulevat kuulluksi. Kun lähtötiedot ovat tiedossa, voidaan lukita suunnittelun aikataulu. Projektin suunnittelu voidaan aloittaa turvallisin mielin. Näin saadaan rakennuksen todelliseen käyttötarkoitukseen sopivat vesi- viemäri- ja lämmityssuunnitelmat.

Tontin vesijohto kulkee suojaputkessa sokkelin alituksessa

Tontille tulevan vesijohdon liitoskohta sekä vesimittarin sijainti rakennuksen sisällä määrittelevät vesijohdolle suunniteltavan optimaalisen reitin. Rakentamattomalla kaavatontilla vesijohdon liitospaikka on usein loogisella paikalla, josta on helppo vetää vesijohto suoraan kiinteistön alle ja lopulta tekniseen tilaan, jossa vesijohdon päähän asennetaan vesimittari.

Vesijohto suunnitellaan kulkemaan suojaputkessa rakennuksen läheisyydessä, yleensä noin 3 metrin päähän rakennuksesta. Vesijohto asennetaan suojaputkeen vähintään sokkelin alituksen osalle, routaeristeiden ulkopuolelta aina vesimittarille saakka. Tiiviisti rakennetulla tontilla suojaputki asennetaan koko matkalle vesijohdon päälle. Mikäli joskus, kiinteistön elinaikana, tulee tarvetta vaihtaa vesijohto, suojaputkeen voidaan ujuttaa uusi vesijohto, eikä valmista rakennettua pihaa tarvitse myllätä uudelleen auki.

Vesijohto suunnitellaan kulkemaan aina, kunkin maantieteellisen alueen oman, routarajan alapuolella. Vesijohdon tulee pysyä sulana myös talvipakkasilla, vaikka se olisi vedetty teiden ja pysäköintialueiden alle. Mikäli vesijohtoa ei pystytä rakentamaan routarajan alapuolelle, esimerkiksi kallioisen maaperän vuoksi, se tulee suojata pakkaselta joko riittävillä routaeristeillä tai saattokaapelilla.

Viemäriputkien suunnittelu huomioi liitoskohdan ja tontin korko-olosuhteet

Viemärin liitoskohta on yleensä tontin vesijohdon sulkuventtiilin vieressä. Monesti rakentamattomalla tontilla, tontin rajalla olevalta viemärin tarkastuskaivolta lähtee lyhyt viemäriputki, johon tontin oma viemäri liitetään. Tämä viemäriputken pää on yleensä merkitty maastoon pystyssä olevalla laudalla tai rimalla. Lauta on asennettu sen vuoksi, että maanrakennustöitä tekevä kaivinkoneen kuljettaja löytäisi viemäriputken pään helposti. Lauta kulkee ihan tulpatun viemäriputken päästä, jotta viemäri säilyisi ehjänä kaivinkoneen kauhan alla ja putki olisi helppo liittää.

Tontin viemäriputkien suunnittelussa huomioidaan tontin korkoasiat. Viemärin tulee viettää optimaalisen tarkasti rakennukselta kunnan viemäriä kohti. Oikein mitoitettu viemärin kaato takaa sen, että jätevesi kulkee putkessa oikein ja tasaisesti. Joskus maaperän korko vaihtelee tontin sisällä paljon tai tontti ei kuulu viettoviemärialueeseen. Silloin tarvitaan oma pumppaamo ja paineviemäri. Kuten vesijohtojen suunnittelussa myös viemäreiden suunnittelussa huomioidaan routa-asiat. Jätevesi on useimmiten lämmintä, mutta routarajan yläpuoliset ja kulkupaikkojen routasuojaukset huomioidaan suunnittelussa.

Tarkastuskaivot toimivat kokoomakaivoina sekä viemärin huolto- ja tarkastuspisteinä

Tontille saattaa tulla useampia rakennuksia, joissa on vielä eri käyttäjille tulevat huoneistot tai toimitilat. Eri tiloille suunnitellaan omat viemäröinnit ja tarkastuskaivot tai putket. Tarkastuskaivoihin voidaan liittää useampi viemäriputki, jolloin ne toimivat myös kokoomakaivoina. Huolellisesti suunnitellut tontin viemärit toimivat oikein. Tarkastuskaivojen ja -putkien avulla viemärit on helppo huoltaa ja tarkastaa tarvittaessa. 

Pitkän elinkaaren aikana voi tulla vastaan viemärin käyttövirheitä tai vierasesineiden aiheuttamia putkitukoksia, tällöin nämä tarkastuskaivot tulevat todelliseen tarpeeseen. Putkitukoset saadaan avattua nopeasti ja kiinteistö säilyttää arvonsa, kun kiinteistölle ei aiheudu muuta välillistä vaurioita. Tarkastuskaivoille voidaan lisätä varaukset mahdollista myöhempää täydennysrakentamista varten, jos rakennusoikeutta jää käyttämättä.

110 Viemäriputki toimii runkolinjana, johon liitetään pienemmät putket lattiakaivoilta ja lavuaareilta

Rakennuksen sisäpuoliset viemärit suunnitellaan tilojen käyttötarkoituksen ja määräysten mukaan. Käytettävän viemäriputken koon nyrkkisääntönä on, että rakennuksen ulkopuoliselta tarkastuskaivolta käytetään sisälle päin 110 mm viemäriputkea. 75 mm viemäriputkea käytetään lattiakaivoilla ja vesialtailla. Tätä pienempiä viemäriputkia käytetään pienten vesimäärien altailla ja niin sanotuilla lattian kuivakaivoilla, joita käytetään esimerkiksi saunassa.

Halleissa ja autotalleissa vaaditaan rakennusmääräysten mukaisesti hiekanerotuskaivoja ja öljynerotuskaivoja, joissakin tapauksissa näiden molempien yhdistelmiä. LVI suunnittelussa optimoidaan kaivon oikea kokoluokka ja määräysten riittävä täyttyminen. Kun käyttötarkoitus ja määräykset kohtaavat jo suunnittelupöydällä, vältytään virheellisen kaivon vuoksi viranomaisten huomautukselta sekä tuoreiden lattioiden piikkaamiselta ja väärän kaivon vaihtamiselta määräykset täyttävään.

LVI suunnittelu ei voi estää viemärin väärinkäyttöä, mutta voi ennakoida tukossa olevat viemärit ja ennaltaehkäistä isommat vesivahingot

LVI suunnittelulla ei voi ehkäistä viemäreiden tyypillisimpiä käyttövirheitä. Mutta LVI suunnittelussa voidaan ennakoida käyttäjien viemärin käyttöä ja varautua tyyppillisimpiin viemäri- ja vesilaitteiden väärinkäyttötapauksiin. Näitä ovat asunnoissa munkki- ja kinkkurasvojen kaataminen viemäriin sekä kissanhiekan laskeminen viemäriin. Toimitiloissa ongelmana on erilaisten käsipyyhepapereiden tai -liinojen sekä roskien huuhtelu wc istuimesta alas.

Viemäriin kuulumattomat asiat tukkivat viemärit. Tukkeutunut wc istuin voi tulvia lattialle, ja vahingoittaa wc:n ja viereisen tilan lattia- ja seinärakenteita. Lisäksi tukkeutunut viemäri voi aiheuttaa vesivahingon ja tulvan viereisen tilan lattiakaivolla. Kosteassa rakenteessa lähtee helposti kasvamaan mikrobi- ja homekasvustoja, joista aiheutuu terveyshaittoja kiinteistön käyttäjille. LVI suunnittelu huomioi viemäreiden tarkastus- ja huoltotarpeet, sen vuoksi viemäreiden tarkastus- ja puhdistusluukut asennetaan helposti saavutettaviin paikkoihin.

Teknisessä tilassa kaukolämpö, maalämpö tai muu lämmitys- ja LVI tekniikka saavat rinnalleen sähkökeskuksen ja muuta talotekniikkaa

Tekninen tila varataan usein rakennuksen talotekniikan tarpeisiin. Siellä sijaitsee vesimittarin lisäksi LVI tekniset laitteet kuten maalämpöpumppu, öljypoltin, kaukolämpö tai muu lämmityslaitteisto riippuen siitä mikä lämmönlähde suunnitellaan. Tekniseen tilaan sijoitetaan usein myös sähköpääkeskus ja muut tekniset laitteistot. Näin kaikki keskeisin tekniikka on samassa tilassa ja sähkö- ja putkikytkennät on helppo tehdä ja tällöin vältytään pitkiltä turhilta johtovedoilta.

Teknisen tilan sijainti ja koko saadaan optimoitua, jos arkkitehti ja insinööri istuvat riittävän ajoissa samaan suunnittelupöytään vaihtamaan keskenään ajatuksia rakennuksen arkkitehti- ja LVI suunnittelusta. Tekninen tila ja laitteistolle varattava tila voidaan suunnitella järkevästi. Tekninen tila ei ole välttämättömyys kaikissa taloissa. Esimerkiksi omakotitaloissa talotekniikka voidaan sijoittaa viisaasti esimerkiksi kodinhoitohuoneeseen. Varhaisella yhteistyöllä vältytään kalliilta lisäneliöiden rakentamiselta ja talotekniikalle varatut tilat saadaan toimiviksi.

Arkkitehti ja LVI suunnittelija toteuttavat yhteistyössä tilaajan toiveet

Arkkitehdin ja LVI suunnittelijan yhteispalaverissa voidaan tarkistaa tilaajan toiveiden mukaisten lavuaarien, hanojen, wc istuimien, vesipostien ja muiden vesipisteiden ja jakotukkien paikat. Erityistoiveina voi olla esimerkiksi erilaiset vedenjakolaitteet kuten painepesurilinjastot, joiden suunnittelussa tulee huomioida muun muassa takaiskuventtiilit, rakenteita rasittavan kosteuskuorman poistaminen ja hiekan- ja öljynerotuskaivot.

LVI suunnittelija huomioi suunnitelmissaan rakennuksen omistajan toiveet ja kiinteistön käyttäjien tarpeet. Vesijohdot suunnitellaan kulkemaan muun tekniikan kanssa optimaalisia reittejä. Jakotukit suunnitellaan helposti tarkistettaviin paikkoihin kuitenkin siten, että ne ovat visuaalisesti kauniita ja eivät häiritse rakennuksen käyttöä ja siivousta. LVI suunnittelussa voidaan huomioida myös varaukset myöhempiä muutostilanteita varten. Tällaisia voivat olla esimerkiksi monikäyttökiinteistöllä lavuaarien ja hanojen lisääminen eri puolille tuotantohallia.

Lämmöntuotto- ja lämmönjakosuunnittelussa valitaan lämmönlähde (kaukolämpö, maalämpö, puu tms.) ja lämmönjakomenetelmä (vesikiertoinen lattialämmitys, patteriverkosto tms.)

Toimitilan tai asunnon lämmitys muodostaa keskimäärin suurimman osan rakennuksen käyttökustannuksista. Uudiskohteessa kaikki ratkaisut ovat usein suunnittelun varhaisessa vaiheessa vielä avoinna, joten kiinteistön energiansäästö- ja lämmitysasioita voi miettiä rauhassa kokeneen LVI suunnittelijan kanssa. Lämmitysmuodon valinnan lisäksi pitää päättää lämmönjako ratkaisut. Nämä ovat kauaskantoisia ratkaisuja, joten niiden suunnitteluun kannattaa panostaa.

Lämmitysmuodoksi voidaan valita kaukolämpö, ilmavesilämpöpumppu, poistoilmalämpöpumppu, aurinkopaneelit, maalämpö, öljy, puu eri muodoissa tai sähkö… listaa voisi jatkaa vielä, mutta tässä yleisimpiä vuosien varrelta. Lämmönjako voidaan toteuttaa monella tavalla, joista yleisin on lattialämmitys tai patterilämmitys. Vesikiertoinen lattialämmitys tai patterilämmitys voidaan toteuttaa kaikilla lämmitysmuodoilla. Vesikiertoinen lämmitys on sen vuoksi hyvä, että lämmönlähde voidaan vaihtaa kiinteistön elinkaaren aikana toiseen, eikä lämmönjakojärjestelmää tarvitse muuttaa.

Valitut ratkaisut työstetään valmiiksi suunnitelmiksi - laadukkaat ja helppolukuiset LVI kuvat auttavat työmaan onnistunutta läpivientiä

LVI suunnittelija tekee lämmitysmuodon ja lämmönjaon valinnan pohjalta lämmityssuunnitelmat. Kaukolämpö kohteissa suunnitteluun sisältyy laitteiston ja komponenttien mitoitus. Maalämpökohteissa maalämpöpumpun ja porakaivon tai maapiirin mitoitus. Aurinkoenergia kohteissa aurinkopaneelien mitoitus ja niin edelleen… Lämmityssuunnitelmat tehdään kunkin lämmitysmuodon kohdalla kohteen ominaisuudet ja käyttö huomioiden – yksilöllisesti.

Lämmitysmuotona voi joskus olla hybridiratkaisu, jossa eri lämmitysmuotoja yhdistellään. Tämä on harvinaisempaa kokonaan uudiskohteissa, mutta ei poikkeuksellista täydennysrakentamisessa. Tällainen tilanne saattaa tulla esimerkiksi, kun yritykselle rakennetaan uusi halli, vanhan rinnalle. Vanhassa kiinteistössä saattaa olla toimiva öljylämmitys ja uuteen halliin halutaan maalämpö. Vanhaan tekniseen tilaan saadaan asennettua maalämpötekniikka ja vanhaa öljylämmitystä voidaan hyödyntää kovimpien pakkasjaksojen lämmitystarpeen täydentäjänä.

Lämmityssuunnitelmaan kuuluu lämmönlähteen tyyppivalinnan ja mitoituksen lisäksi lämmityspiirien suunnittelu. Vesikiertoisessa patterilämmityksessä suunnitellaan lämmitysvesiputket ja tyypitetään tiloihin parhaiten sopivat lämmityspatterit. Lattialämmityskohteissa suunnittellaan lattialämmityspiirit. Hyvä ja helppolukuinen suunnitelma poistaa asennuksesta sattumanvaraisuuden ja auttaa putkimiestä asentamaan putket lattiaan ammattimaisesti. Hyvällä suunnittelulla tiloihin saadaan miellyttävä lämpötila eri vuodenaikoina ja erilaisissa käyttötilanteissa.

Hulevedet eli sade- ja sulamisvedet johdetaan salaojaputkien ja sadevesiputkien avulla hulevesiverkostoon

Suomessa vuotuinen sademäärä vaihtelee noin 500 millimetrin ja 650 millimetrin välillä. Syksyllä sataa räntää, talvella lunta ja keväällä ja kesällä vettä. Tontille satava veden määrä on melkoinen. Kesällä vettä sataa runsaimmillaan kuin saavista kaatamalla. Talven lumisade pitää ottaa huomioon sulamisvesinä kaivojen ja salaojien suunnittelussa. Sade- ja sulamisvesiä kutsutaan hulevedeksi. Nämä hulevedet kastelevat rakennuksen maavaraiset rakenteet ja tontin turhaan, ilman asianmukaista salaoja- ja hulevesisuunnitelmaa.

Tontin hulevesien käsittely on keskeinen osa rakennuksen LVI suunnittelua. Talon katolle satava vesi ohjataan vesikourujen ja syöksyputkien avulla rännikaivoon. Rännikaivosta vesi kulkeutuu sadevesiputkia pitkin kokoojakaivona toimivaan isoon sadevesikaivoon, josta edelleen kunnalliseen hulevesiverkostoon. Samaan kokoojakaivoon johdetaan salaojaputkia pitkin salaojiin kulkeutuneet tontin sade- ja sulamisvedet.

Laajat piha- ja pysäköintialueet säilyvät kuivina ja viihtyisinä, kun sadevesikaivot keräävät veden hallitusti

Isot piha-alueet vaativat hyvän suunnittelun. Laajat asfaltoidut ja kivetyksin päällystetyt piha- ja pysäköintialueet keräävät valtavia määriä sadevesiä. Mikäli tämä vesi jää tontille seisomaan, se pehmentää tonttia turhaan. Nurmikkoalueilla seisova vesi tukahduttaa nurmikon ja kulkupaikoilla liian märkä nurmialue muuttuu kuraliejuksi, joka kulkeutuu kenkien ja renkaiden mukana – sotkien joka paikan.

Piha-alueille satava ja lumesta sulava hulevesi johdetaan hallitusti ja suunnitellusti sadevesikaivoihin. Pihojen ja pysäköintialueiden korot selvitetään jo suunnitteluvaiheessa. Sadevesikaivojen korot suunnitellaan siten, että tontin joka kohdasta ja nurkasta saadaan laskut näille kaivoille. Sadevesikaivoista vesi johdetaan edelleen hulevesiverkostoon. Mikäli hulevesiverkostoa ei ole, pintavedet johdetaan hallitusti tontin rajaojaan ja joskus erilliseen kivipesään, alkukantaiseen viivytyskaivoon. Hulevesien hallinnalla tontin joka neliömetri pysyy kuivana ja tontin piha-alueista saadaan viihtyisät kaikkina vuodenaikoina.

Haluamme, että sinun projektisi olisi onnistunut, siksi olemme valmiina kommunikoimaan LVI asioissa projektisi kaikissa vaiheissa

Huolellisella LVI suunnittelulla ja toteutuksella kiinteistön LVI tekniikka toimii oikein. Toimiva LVI tekniikka takaa, että ilmanvaihto toimii, hanasta saa kylmää vettä, lämpöä ja lämmintä vettä riittää, viemäri vetää ja perustukset sekä pysäköinti- ja piha-alueet pysyvät kuivina. Oikein toimiessaan LVI tekniikka on parhaillaan luonnollinen ja lähes huomaamaton osa kiinteistön sujuvaa käyttöä.

Jokainen rakennusprojektiin tai putkiremonttiin lähtevä haluaa, että oma projekti olisi onnistunut. Niin mekin Planiuksella haluamme. Haluamme olla luottamuksen arvoinen kumppanisi LVI asioissa. Olemme valmiita kommunikoimaan kanssasi projektin suunnittelun ja urakan aikana aktiivisesti. Haluamme suunnitella projektisi onnistuneesti. Ja mikäli projektissasi tulee työmaan toteutusvaiheessa muutostarpeita, kerro meille mielipiteesi, katsotaan asia ja sovitaan siihen yhdessä ratkaisu.

Uskallamme luvata, että me Planiuksella suunnittelemme sinun projektisi LVI suunnittelun siten, että lopputulos vastaa kiinteistön todellista käyttötarkoitusta sekä palvelee omistajien ja käyttäjien tarpeita nyt ja pitkällä tulevaisuudessa.

Pyydä tarjous LVI-suunnittelmasta

Yhteydenottopyyntö: