LVI-suunnittelu

Ammattitaitoista LVI-suunnittelua saneeraus- ja uudiskohteisiin

Laadukas LVI-suunnittelu on kiinteistön pitkäikäisen elinkaaren perusta

Hyvin toteutettu LVI-suunnitelma luo pohjan terveelle kiinteistölle ja asukkaan hyvinvoinnille. Laadukkaan suunnitelman merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa, sillä huonosti toteutettu suunnittelu saattaa altistaa kiinteistön esimerkiksi kosteusvaurioille, sieni-itiöille ja lahoamiselle. LVI-suunnitelman tavoitteena ovat viihtyisät sisäolosuhteet, puhdas sisäilma ja terve kiinteistö.

Tilaajatavoitteiden
määrittely

Jokaisen projektin alussa määritellään tavoitteet yhdessä tilaajan kanssa. Suunnittelussa ja projektin aikana tavoitteesta tehdään yhdessä totta. Tavoitteenasi voi olla esimerkiksi energiatehokas kiinteistö. Tavoite ohjaa suunnittelua, laitevalintoja ja toteutusta alusta loppuun saakka.

Vuorovaikutus
projektin aikana

Lupaamme kommunikoida kanssasi projektin suunnittelun ja urakan aikana aktiivisesti ja ketterästi. Rakennuskohteissa eteen voi tulla yllättäviä tilanteita, jotka eivät ole tiedossa suunnitteluvaiheessa. Reagoimme muutostarpeisiin, kerromme mielipiteemme ja sovimme kanssasi yhdessä ratkaisun, jolla edetään onnistuneeseen lopputulokseen.

Ammattitaitoiset suunnittelijat

LVI-suunnittelijoillamme on vahva kokemus sekä uudisrakennus- että saneerauskohteista. Suunnittelijoiden koulutus ja työkokemus tukevat työssä onnistumista. LVI-suunnittelijamme hoitavat suunnitteluprojektisi alusta loppuun. Voit olla varma, että yhdessä asetetut tavoitteet toteutuvat suunnittelussa ja projektin aikana.

lvisuunnitelmat_pysty

Isännöitsijöille

Oletko kilpailuttamassa LVISA- hankkeita? Olemme toteuttaneet useita vaativia urakoita hyvällä asiakastyytyväisyydellä. Teemme mielellämme tarjouksen kilpailutukseen! Ota yhteyttä varhaisessa vaiheessa, voimme auttaa sinua onnistumaan hankkeissasi.

Projektipäälliköille

Tarvitsetko alkavaan projektiisi LVISA-kumppania? Jokainen projekti ansaitsee onnistua, ja siksi olemme valmiita reagoimaan muutostarpeisiin ja kommunikoimaan aktiivisesti kanssasi projektin aikana. Toimimme myös aliurakoitsijana isommissa LVI-hankkeissa. 

Kiinteistönomistajille

Kiinteistönomistajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on pitää huolta arvokkaasta kiinteistöstä ja ennakoida tulevat remontit ajoissa – jo ennen vahingon syntyvät. LVI-remontit ovat olennainen osa kiinteistön kunnossapitoa. Toimiva ja terve kiinteistö takaa viihtyisyyden.

LVI-suunnitteluprojektin vaiheet

Planius LVI Insinööritoimisto toteuttaa luotettavat LVI-suunnitelmat vuosien kokemuksella. Suunnitteluprojektin alussa tehdään hankeselvitys, jossa suunnittelija selvittää asiakkaan kanssa tulevan kohteen tarpeita. Jotta talotekniikan laatu ja toiminta olisivat kiinteistön elinkaaren aikana sen tarpeiden mukaisia, valitaan kohteeseen taloudellisesti ja teknisesti oikeat järjestelmät. Suunnittelussa otetaan huomioon myös ratkaisujen kestävyys sekä energiataloudellisesti, että ympäristön kannalta.

LVI-suunnittelu vaikuttaa hankkeen kustannuksiin

Suurin osa kohteen hintaan ja laatuun vaikuttavista tekijöistä päätetään jo hankesuunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa sidotaan 90% hankkeen toteutumiskustannuksista. Rakennusvaiheessa mahdollisuudet vaikuttaa kustannuksiin ovat marginaaliset, koska kustannukset ovat suoraan sidoksissa hankkeen laajuuteen ja valittuihin teknisiin ratkaisuihin. Hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa myös merkittävästi rakennuksen energia-ja ylläpitokustannuksiin.

LVI-suunnitelmat tehdään nykyaikaisilla ohjelmilla. Asiakas saa piirustukset DWG-tiedostoina, ja suunnitelmat sisältävät myös tarvittavat dokumentit viranomaishyväksyntää varten.

LVI-suunnittelu sisältää kiinteistön kauaskantoisia valintoja

Uuden rakennuskohteen LVI-suunnittelu tai taloyhtiön putkiremontin suunnittelu vaativat koulutukseen ja kokemukseen pohjautuvaa ammattitaitoa ja osaamista. Suunnittelu on myös eri näkemyksiä ja mielipiteitä yhdistävää työtä. LVI-suunnittelussa tehdään kauaskantoisia valintoja, joita ovat esimerkiksi oikein valittu ilmanvaihtokone, viisaasti sijoitetut ilmanvaihtoventtiilit, toimivat viemärit, vesijohdot ja oikein mitoitettu ja tarkoituksenmukainen patteri- tai lattialämmitys.

LVI-suunnittelun tavoitteena on onnistunut lopputulos, joka tarkoittaa toimivaa talotekniikkaa ja tyytyväistä asiakasta. Uudiskohteen talotekniikan rakentamiseen ja kiinteistön tai taloyhtiön putkiremontin toteuttamiseen osallistuvien kumppanien on oltava ammattitaitoisia ja asiantuntevia. Talotekninen suunnittelu kannattaa luottaa ammattitaitoisen ja asiakaspalveluhenkisen suunnittelutoimiston vastuulle. Hyvin suunniteltu projekti on puoliksi tehty.

Planiuksella on asiakaspalvelutaitoa ja asiantuntemusta

Planius on kotimainen LVI-suunnittelutoimisto, jolla on vahva kokemus uusien rakennuskohteiden ja taloyhtiön remonttien LVI-suunnittelusta hankkeen osana. Hyvä suunnittelija kuuntelee asiakasta ja huomioi asiakkaan nykyisten tarpeiden ja rakennusmääräysten toteutumisen. Hyvässä suunnitelmassa huomioidaan myös tulevaisuus ja asiakkaiden tulevat tarpeet.

Suunnittelutyössä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja. LVI-suunnittelijoita pidetään usein suorittavan ja teknisen työn tekijöinä, mutta LVI-suunnittelu on myös osa asiakaspalveluprosessia eri hankkeissa. Uudiskohteissa rakennuttajalla ja loppuasiakkaalla sekä taloyhtiössä isännöitsijällä ja asukkailla on erilaisia toiveita. Siksi suunnittelijan asiakaspalvelutaidolla on merkitystä. Vuorovaikutuksen on oltava kunnossa, jotta asiakas voi luottaa siihen, että asioiminen on sujuvaa ja helppoa projektin eri vaiheissa.

Varhainen LVI-suunnittelu auttaa uudiskohteen rakennuttajaa projektin budjetin hallinnassa

Uuden rakennuskohteen suunnittelu tulee aloittaa ajoissa, jotta kaikki suunnitelmat ehtivät valmistua. Hyvä LVI- suunnittelija tuntee paikalla rakentamisen ja elementtirakentamisen rakenneratkaisut ja periaatteet. Eri rakentamismenetelmien rakenneratkaisut ja LVI-ratkaisut saadaan sopimaan yhteen. Kiinteistö on jo suunnitteluvaiheessa toimiva kokonaisuus, jolloin varsinainen työn toteutus sujuu. LVI-urakoitsija voi tehdä oman työnsä kustannustehokkaasti, kun suunnitelmat ja tekeminen ovat linjassa keskenään.

Kokeneella LVI-suunnittelijalla onkin antaa hyviä vinkkejä onnistuneisiin ratkaisuihin osana eri rakentamismenetelmiä. Usein nämä vinkit ovat keskeisiä projektin onnistuneessa budjetin hallinnassa. Suunnittelun hinta on järkevä sijoitus, joka tuottaa siihen sijoitetun pääoman takaisin onnistuneen lopputuloksen ja hyvien vinkkien muodossa. Varhaisessa vaiheessa tehty suunnitelma antaa rakennuttajalle mahdollisuuden myös kilpailuttaa LVI-urakka ja tehdä tarvittavat omat ostot kilpailukykyisesti.

Taloyhtiön putkiremontin tai linjasaneerauksen LVI-suunnittelu

Taloyhtiön putkiremontin suunnittelu lähtee usein aidosta tarpeesta. Taloyhtiön vesi- ja viemäriputkiston tekninen käyttöikä tulee väistämättä eteen, ja loppuun käytetty talotekniikka luo merkittävän riskin kiinteistölle. Valveutuneet asunto-osakkeiden omistajat tietävät linjasaneerauksen tarpeen jo varhaisessa vaiheessa. Usein putkiremontin suunnittelu aloitetaan taloyhtiön sisällä oman isännöitsijän kanssa. Taloyhtiön kannattaa liittää yhteistyöhön mukaan ammattitaitoinen ja putkiremonttien suunnitteluihin erikoistunut LVI-suunnittelija.

Suunnittelijan kokemus ja näkemys auttavat taloyhtiön ja isännöitsijän kanssa tehtävää yhteistyötä. Jotta asukkaille voitaisiin taata mahdollisimman häiriötön asuminen, suunnittelu on tehtävä huolellisesti. LVI-suunnittelijan kokemus eri aikakausien rakenneratkaisuista auttaa luomaan suunnitelmat, joita ei tarvitse muuttaa kesken projektia. Näin putkiremontti saadaan vietyä nopeasti ja kustannustehokkaasti läpi suunnitellussa aikataulussa ja ikävät aikataulun venymiset voi unohtaa. Joissain tapauksissa asukkaat voivat asua putkiremontin ajan lähes normaaliin tapaan.

Laadukas LVI-suunnittelu säilyttää kiinteistön arvon ja tekee asukkaiden arjesta toimivaa

Hyvä suunnittelija ottaa huomioon asunnon ja asukkaiden koko elinkaaren. Asiakkaiden tarpeet saattavat muuttua ajan kuluessa. Asuntojen hinnat nousevat pitkällä aikavälillä, mutta talotekniikan pitäisi pystyä joustavasti vastaamaan muuttuviin tarpeisiin ilman turhia lisäsijoituksia tai kalliita muutostöitä kiinteistön sisällä tai piha-alueilla.

Hyvin suunniteltu talotekniikka takaa toimivuudellaan viihtyisän asumisen. Toimiva ilmanvaihto pitää sisäilman raikkaana. Oikein mitoitettu lämmönlähde ja lämmönjako takaavat miellyttävän ja tasaisen lämpötilan asunnossa ja kiinteistössä. Laadukkaat, tyylikkäät kylpyhuonekalusteet kestävät sekä katseita että aikaa.

Kokonaisuudessaan toimiva talotekniikka takaa kiinteistölle pitkän ja terveen iän. Hyvin suunnitellun kiinteistön arvo säilyy, ja viihtyisässä kiinteistössä on iloa asua ja työskennellä.

IV-suunnittelu on osa talotekniikan LVI-suunnittelua

Ilmanvaihtotekniikan suunnittelu eli IV-suunnittelu tehdään yleensä osana kiinteistön LVI-suunnittelua. Uudiskohteissa ilmanvaihdon suunnittelu ja mitoitus tehdään senhetkisten määräysten ja asetusten mukaan. Rivitalon tai kerrostalon putkiremontin yhteydessä kiinteistön ilmanvaihdon remontointi voi olla tarpeellista ja ajankohtaista. Usein ilmanvaihtoremontin toteuttaminen putkiremontin kanssa samaan aikaan on kokonaistaloudellisesti edullisempaa.

Olipa kyseessä uuden rakentaminen, vanhan kiinteistön korjaus tai uudelleen rakentaminen, LVI-suunnittelutoimisto suunnittelee sen talotekniikan osa-alueen, mikä kulloinkin on tilaajalle tarpeellista.

Kiinteistön käyttötarkoitus ohjaa IV-suunnittelua

Ilmanvaihdon suunnittelun lähtökohtana on aina kiinteistön käyttötarkoitus. Asuinkiinteistöihin ja liikekiinteistöihin sovelletaan niihin liittyviä ohjeistuksia ja suunnitteluvaatimuksia. Uusiin kiinteistöihin suunnitellaan lähes poikkeuksetta energiatehokas koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Vanhemmissa kiinteistöissä saattaa olla painovoimainen ilmanvaihto, joka halutaan remontin yhteydessä muuttaa ympäristöystävälliseksi lämmöntalteenotolla varustetuksi koneelliseksi ilmanvaihdoksi. Jos painovoimainen ilmanvaihto on pysyvä vaihtoehto putkiremontin yhteydessä, täytyy sen toimivuus päivittää. Samalla varmistetaan riittävä ilmanvaihto kiinteistössä ja muun muassa korvausilmaventtiilien oikea mitoitus ja sijoitus.

Koneellisen ilmanvaihdon toiminta ja helppo käyttö varmistetaan ammattitaitoisella suunnittelulla. Suunnittelussa huomioidaan kiinteistön käyttötarkoituksen lisäksi rakennuksen ilmatilavuus ja tilojen eri toiminnat. Ilmanvaihtokoneen valinta riippuu siitä, onko kohde asuinkiinteistö vai esimerkiksi tuotantohalli. Oikeaoppisella ja tarkalla ilmanvaihdon mitoituksella taataan riittävä ilma ja happi asukkaille ja tilan käyttäjille kaikissa tilanteissa.

Ilmanvaihtokone valitaan kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan

Koneellinen ilmanvaihto tarkoittaa sitä, että kiinteistöön tuodaan ilmanvaihtokoneella raitista ja puhdasta ulkoilmaa ilmanvaihtokanavia pitkin. Käytössä likaantuva ilma johdetaan koneella ilmanvaihtokanavia pitkin ulos rakennuksesta, yleensä talon katolle. Ilmanvaihtokoneessa voi olla ulkoilman esilämmitysominaisuus, jolla varmistetaan, että sisäilma on miellyttävää hengittää.

Ilmanvaihtokoneissa on eri energiatehokkuusominaisuuksia, joista yksi on edellämainittu tuloilman esilämmitys. Energiataloudellisuuden kannalta keskeisin on LTO eli lämmöntalteenotto-ominaisuus, jossa ilmanvaihtokone poistaa huoneistosta tai liiketilasta kerran hengitettyä ilmaa, ja ottaa poistoilmasta lämpöenergiaa talteen. Talteen otettu energia kierrätetään takaisin kiinteistön tuloilman tai käyttöveden lämmitykseen. Hyvällä suunnittelulla voidaan vähentää kiinteistön energiankulutusta ja samalla pienentää ympäristörasitusta ja hiilijalanjälkeä.

Ilmanvaihtokanaviston mitoitus on toimivan ilmanvaihdon perusta

Ilmanvaihdon mitoitus riippuu kiinteistön käyttötarkoituksesta. Oikeaoppinen ilmanvaihtokanavien mitoitus on toimivan ilmanvaihdon kannalta elintärkeää. Tuloilman ja poistoilman suhteen pitää olla oikeanlainen ja käyttöolosuhteet huomioiva. Ilmanvaihdon mitoitus tehdään ohjeiden ja sääntöjen mukaan.

Omakotitalon ilmanvaihdon suunnittelussa on huomioitava tavoiteltava energiatodistuksen energialuokka sekä arjen askareiden sujuvuus ja sisäilman laatu. Rivi- ja kerrostalon ilmanvaihdon suunnittelussa huomioidaan teknisemmin palo-osastoinnit ja äänenvaimennukset. Kukapa haluaisi haistella naapuriasunnon ruuanlaiton tuoksuja tai kuunnella naapurin elämän ääniä.

Liikekiinteistöissä yhdistetään usein tuotanto- ja toimistotiloja kokonaisuudeksi, jonka lainalaisuudet tulee olla  suunnittelijalla hallussa.

Toimiva ilmanvaihto takaa käyttömukavuuden ja terveellisen sisäilman

Toimivassa ilmanvaihdossa tuloilman ja poistoilman määrän on oltava oikeassa suhteessa. Liiallinen ylipaine tai alipaine aiheuttavar kiinteistölle ja sen käyttäjille terveysriskejä. Siksi on tärkeää, että IV-suunnittelu tehdään huolellisesti. Hyvä ilmanvaihtosuunnitelma huomioi myös vaihtuvat vuodenajat ja eri käyttötilanteet.

Kun ilmanvaihtotekniikka on suunniteltu ammattitaitoisesti, voi talvella huurustuvat ikkunat ja vedon tunteen unohtaa, eikä sisäilma ole tunkkaista kesälläkään. Kesähelteillä asunnon viilennys onnistuu ilmanvaihdon ilmastointiominaisuuksilla. Liiketiloissa hyvin suunniteltu ilmanvaihto huomioi puolestaan  asiakkaiden erilaiset tarpeet.

IV-suunnittelussa huomioidaan myös asuntojen tulisijan tai liesituulettimen aiheuttama korvausilman tarve sekä mahdolliset erilliset ilmalämpöpumput. Sauna on suomalaisille erityisen rakas. Jotta saunoessa nautittaisiin miellyttävän pehmeistä löylyistä, on toimiva koneellinen ilmanvaihto erityisen tärkeää.

Ammattitaitoinen IV-suunnittelija huomioi kiinteistön toimivana kokonaisuutena ja varmistaa käyttäjille miellyttävän, terveellisen sisäilman.

Hyvin suunniteltu talotekniikka on helppo käyttää ja huoltaa

Hyvässä IV-suunnittelussa huomioidaan ilmanvaihdon helppokäyttöisyys ja huollettavuus. Tekniset ilmanvaihtolaitteet vaativat elinkaaren aikana huoltoa, joten ilmanvaihtoventtiilit suunnitellaan ja asennetaan siten, että ilmanvaihtokanavien puhdistus onnistuu ilman kohtuuttomia telinetöitä.

Arkkitehti- ja lupakuvien piirtäjän tai piirrättäjän kannattaakin ottaa varhaisessa vaiheessa konsultointipalaveri LVI-suunnittelijan kanssa. Hyvällä suunnittelulla säästää käyttäjän hermoja ja rakentajan euroja. Varhaisen suunnittelun ansiosta isojen kiinteistöjen teknisen tilan ja ilmanvaihtokonehuoneen suunnittelu voidaan tehdä optimaalisesti, ja välttyä kalliiden hukkaneliöiden rakentamiselta. 

KVV-suunnittelu ratkaisee kiinteistön vesi-, viemäri-, lämmitys- ja hulevesihaasteet

LVI-suunnittelussa tehdään ilmanvaihdon suunnittelun lisäksi projektin KVV- ja L-suunnittelua. KVV-suunnittelu sisältää kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat, L-suunnittelu lämmöntuotto- ja lämmönjakosuunnittelun.

Kiinteistön KVV-suunnittelu tehdään asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, olipa kyseessä putkiremontti tai rakennettava asunto- tai toimitilaprojekti. Asiakas voi olla kunta, kaupunki, yritys, yhteisö, yksityinen henkilö tai taloyhtiö.

Asiakkaiden tarpeet ovat hyvin erilaisia ja vaihtelevia, koska suunnittelukohteet ovat erityyppisiä rakennuksia. Suunnittelussa voi olla hoivakoti, päiväkoti, koulu, asuinrakennus tai toimitila. Asuntorakentamisen kohteita on suuria ja pieniä – kerrostalo, rivitalo, yksittäinen omakotitalo tai asunto-osakeyhtiön erillistalo. Toimitilatkin jakautuvat moniin erilaisiin kiinteistöihin – teollisuushalli, tuotanto- , varasto-, toimisto- tai muuhun käyttöön tuleviin toimitiloihin.

LVI-suunnittelua ohjaa kiinteistön omistajien ja käyttäjien tarpeet

Jokaisella rakennuksella on omistajien ja käyttäjien erityiset tarpeet, jotka tulee huomioida kohteen LVI-suunnittelussa. Ammattitaitoinen LVI-suunnittelija ottaa jokaisen kohteen tosissaan ja palvelee asiakkaat asiakaslähtöisellä ammattitaidolla. Projektin alussa kannattaa varata aikaa suunnitteluun, jotta tarpeet ja toiveet tulevat huomioiduksi suunnittelun ja lopulta LVI-urakan lopputuloksessa.

Alkukartoituksessa LVI-suunnittelija käy asiakkaan kanssa läpi rakennuksen käyttötarkoituksen ja kaikki pohjatiedot. Kuuntelu on suunnittelijalle tärkeä taito, jotta asiakkaan tarpeet ja toiveet projektin suhteen tulevat kuulluksi. Kun lähtötiedot on selvitetty, lukitaan suunnittelun aikataulu ja projektin LVI-suunnittelu voi alkaa. Näin saadaan rakennuksen todelliseen käyttötarkoitukseen sopivat vesi- viemäri- ja lämmityssuunnitelmat.

Vesijohto kulkee suojaputkessa sokkelin alituksessa

Tontille tulevan vesijohdon liitoskohta ja vesimittarin sijainti rakennuksen sisällä määrittelevät vesijohdolle suunniteltavan optimaalisen reitin. Rakentamattomalla kaavatontilla vesijohdon liitospaikka on usein kohdassa, josta vesijohto on helppo vetää kiinteistön alle ja tekniseen tilaan, missä vesijohdon päähän asennetaan vesimittari.

Vesijohto suunnitellaan kulkemaan suojaputkessa rakennuksen läheisyydessä, yleensä noin 3 metrin päähän rakennuksesta. Vesijohto asennetaan suojaputkeen vähintään sokkelin alituksen osalle, routaeristeiden ulkopuolelta aina vesimittarille saakka. Tiiviisti rakennetulla tontilla suojaputki asennetaan koko matkalle vesijohdon päälle. Jos kiinteistön elinaikana tulee tarve vaihtaa vesijohto, voidaan suojaputkeen ujuttaa uusi vesijohto mylläämättä auki valmista pihaa.

Vesijohto suunnitellaan kulkemaan kunkin maantieteellisen alueen oman routarajan alapuolella. Vesijohdon tulee pysyä sulana myös talvipakkasilla, vaikka se olisi vedetty teiden ja pysäköintialueiden alle. Mikäli vesijohtoa ei pystytä rakentamaan routarajan alapuolelle esimerkiksi kallioisen maaperän vuoksi, se tulee suojata pakkaselta joko riittävillä routaeristeillä tai saattokaapelilla.

Viemäriputkien suunnittelu huomioi liitoskohdan ja tontin korko-olosuhteet

Viemärin liitoskohta on yleensä tontin vesijohdon sulkuventtiilin vieressä. Usein rakentamattomalla tontilla lähtee tontin rajalla olevalta viemärin tarkastuskaivolta lyhyt viemäriputki, johon tontin oma viemäri liitetään. Viemäriputken pää on yleensä merkitty maastoon pystyssä olevalla laudalla tai rimalla. Lauta on asennettu siksi, että maanrakennustöitä tekevä kaivinkoneen kuljettaja löytäisi viemäriputken pään helposti. Lauta kulkee ihan tulpatun viemäriputken päästä, jotta viemäri säilyisi ehjänä kaivinkoneen kauhan alla ja putki olisi helppo liittää.

Tontin viemäriputkien suunnittelussa huomioidaan tontin korkoasiat. Viemärin tulee viettää optimaalisen tarkasti rakennukselta kunnan viemäriä kohti. Oikein mitoitettu viemärin kaato takaa sen, että jätevesi kulkee putkessa oikein ja tasaisesti. Jos maaperän korko vaihtelee tontin sisällä paljon tai tontti ei kuulu viettoviemärialueeseen, tarvitaan oma pumppaamo ja paineviemäri.

Kuten vesijohtojen suunnittelussa, myös viemäreiden suunnittelussa huomioidaan routa-asiat. Jätevesi on useimmiten lämmintä, mutta routarajan yläpuoliset ja kulkupaikkojen routasuojaukset huomioidaan suunnittelussa.

Tarkastuskaivot toimivat kokoomakaivoina sekä viemärin huolto- ja tarkastuspisteinä

Tontille voi tulla useita rakennuksia, joissa on eri käyttäjille tulevat huoneistot tai toimitilat. Eri tiloille suunnitellaan omat viemäröinnit ja tarkastuskaivot tai putket. Tarkastuskaivoihin voidaan liittää useampi viemäriputki, jolloin ne toimivat myös kokoomakaivoina. Huolellisesti suunnitellut tontin viemärit toimivat oikein. Tarkastuskaivojen ja -putkien avulla viemärit on helppo huoltaa ja tarkastaa tarvittaessa. 

Pitkän elinkaaren aikana voi tulla vastaan viemärin käyttövirheitä tai vierasesineiden aiheuttamia putkitukoksia, jolloin tarkastuskaivot tulevat todelliseen tarpeeseen. Putkitukoset saadaan avattua nopeasti ja kiinteistö säilyttää arvonsa, kun kiinteistölle ei aiheudu muuta välillistä vauriota. Tarkastuskaivoille voidaan myös lisätä varaukset mahdollista myöhempää täydennysrakentamista varten, jos rakennusoikeutta jää käyttämättä.

Viemäriputki on runkolinja, johon liitetään pienemmät putket

Rakennuksen sisäpuoliset viemärit suunnitellaan tilojen käyttötarkoituksen ja määräysten mukaan. Käytettävän viemäriputken koon nyrkkisääntönä on, että rakennuksen ulkopuoliselta tarkastuskaivolta käytetään sisälle päin 110 mm viemäriputkea. 75 mm viemäriputkea käytetään lattiakaivoilla ja vesialtailla. Tätä pienempiä viemäriputkia käytetään pienten vesimäärien altailla ja niin sanotuilla lattian kuivakaivoilla, joita käytetään esimerkiksi saunassa.

Halleissa ja autotalleissa vaaditaan rakennusmääräysten mukaisesti hiekanerotuskaivoja ja öljynerotuskaivoja, joissakin tapauksissa näiden molempien yhdistelmiä. LVI-suunnittelussa optimoidaan kaivon oikea kokoluokka ja määräysten täyttyminen. Kun käyttötarkoitus ja määräykset kohtaavat jo suunnittelupöydällä, vältytään virheellisen kaivon vuoksi viranomaisten huomautukselta sekä tuoreiden lattioiden piikkaamiselta ja vääränlaisen kaivon vaihtamiselta.

LVI- suunnittelu voi ennakoida tukossa olevat viemärit ja ennaltaehkäistä isommat vesivahingot

LVI-suunnittelulla ei voi ehkäistä viemäreiden käyttövirheitä, mutta suunnittelussa voidaan ennakoida viemärin käyttöä ja varautua tyyppillisimpiin viemäri- ja vesilaitteiden väärinkäyttötapauksiin. Näitä ovat esimerkiksi asunnoissa munkki- ja kinkkurasvojen kaataminen viemäriin sekä kissanhiekan laskeminen viemäriin. Toimitiloissa tyypillistä on käsipyyhepapereiden tai roskien huuhtelu wc-istuimesta.

Viemäriin kuulumattomat asiat tukkivat viemärit. Tukkeutunut wc istuin voi tulvia lattialle ja vahingoittaa wc:n ja viereisen tilan lattia- ja seinärakenteita. Lisäksi tukkeutunut viemäri voi aiheuttaa vesivahingon ja tulvan viereisen tilan lattiakaivolla. Kosteassa rakenteessa terveydelle haitalliset mikrobi- ja homekasvustot alkavat kasvaa nopeasti.

LVI-suunnittelu huomioi viemäreiden tarkastus- ja huoltotarpeet. Viemäreiden tarkastus- ja puhdistusluukut asennetaan helposti saavutettaviin paikkoihin.

Teknisessä tilassa lämmitys- ja LVI-tekniikka saavat rinnalleen sähkökeskuksen ja muuta talotekniikkaa

Tekninen tila varataan usein rakennuksen talotekniikan tarpeisiin. Siellä sijaitsee vesimittarin lisäksi LVI-tekniset laitteet, kuten maalämpöpumppu, öljypoltin, kaukolämpö tai muu suunniteltava lämmityslaitteisto. Tekniseen tilaan sijoitetaan myös sähköpääkeskus ja muut tekniset laitteistot, jolloin kaikki keskeisin tekniikka on samassa tilassa. Sähkö- ja putkikytkennät on helppo tehdä ja vältytään pitkiltä, turhilta johtovedoilta.

Teknisen tilan sijainti ja koko saadaan optimoitua, jos arkkitehti ja insinööri istuvat riittävän ajoissa samaan suunnittelupöytään vaihtamaan keskenään ajatuksia rakennuksen arkkitehti- ja LVI-suunnittelusta. Tekninen tila ja laitteistolle varattava tila voidaan suunnitella järkevästi.

Tekninen tila ei ole välttämättömyys kaikissa taloissa, esimerkiksi omakotitaloissa talotekniikka voidaan sijoittaa vaikkapa kodinhoitohuoneeseen. Varhaisella yhteistyöllä vältytään kalliilta lisäneliöiden rakentamiselta ja talotekniikalle varatut tilat saadaan toimiviksi.

Arkkitehti ja LVI-suunnittelija toteuttavat yhteistyössä tilaajan toiveet

Arkkitehdin ja LVI-suunnittelijan yhteispalaverissa voidaan tarkistaa tilaajan toiveiden mukaisten lavuaarien, hanojen, wc-istuimien, vesipostien ja muiden vesipisteiden ja jakotukkien paikat. Erityistoiveina voi olla esimerkiksi erilaiset vedenjakolaitteet, kuten painepesurilinjastot, joiden suunnittelussa tulee huomioida muun muassa takaiskuventtiilit, rakenteita rasittavan kosteuskuorman poistaminen ja hiekan- ja öljynerotuskaivot.

LVI-suunnittelija huomioi suunnitelmissaan rakennuksen omistajan toiveet ja kiinteistön käyttäjien tarpeet. Vesijohdot suunnitellaan kulkemaan muun tekniikan kanssa optimaalisia reittejä. Jakotukit suunnitellaan helposti tarkistettaviin paikkoihin kuitenkin siten, että ne ovat visuaalisesti kauniita eivätkä häiritse rakennuksen käyttöä ja siivousta.

LVI-suunnittelussa voidaan huomioida myös varaukset myöhempiä muutostilanteita varten. Tällaisia voivat olla esimerkiksi monikäyttökiinteistöllä lavuaarien ja hanojen lisääminen eri puolille tuotantohallia.

Lämmöntuotto- ja lämmönjakosuunnittelussa valitaan lämmönlähde ja lämmönjakomenetelmä

Toimitilan tai asunnon lämmitys muodostaa yleensä suurimman osan rakennuksen käyttökustannuksista. Uudiskohteessa kaikki ratkaisut ovat suunnittelun varhaisessa vaiheessa vielä avoinna, joten kiinteistön energiansäästö- ja lämmitysasioita voi miettiä rauhassa kokeneen LVI-suunnittelijan kanssa. Lämmitysmuodon valinnan lisäksi pitää päättää lämmönjakoratkaisut. Kauaskantoisten ratkaisujen suunnitteluun kannattaa panostaa!

Lämmitysmuodoksi voidaan valita esimerkiksi kaukolämpö, ilmavesilämpöpumppu, poistoilmalämpöpumppu, aurinkopaneelit, maalämpö, öljy, puu eri muodoissaan tai sähkö. Lämmönjako voidaan toteuttaa monella tavalla, yleisin on lattialämmitys tai patterilämmitys.

Vesikiertoinen lattialämmitys tai patterilämmitys voidaan toteuttaa kaikilla lämmitysmuodoilla. Vesikiertoinen lämmitys on hyvä siksi, että lämmönlähde voidaan vaihtaa kiinteistön elinkaaren aikana toiseen, eikä lämmönjakojärjestelmää tarvitse muuttaa.

Valitut ratkaisut työstetään valmiiksi suunnitelmiksi - laadukkaat ja helppolukuiset LVI-kuvat auttavat työmaan onnistunutta läpivientiä

LVI-suunnittelija tekee lämmitysmuodon ja lämmönjaon valinnan pohjalta lämmityssuunnitelmat. Kaukolämpökohteissa suunnitteluun sisältyy laitteiston ja komponenttien mitoitus, maalämpökohteissa maalämpöpumpun ja porakaivon tai maapiirin mitoitus. Aurinkoenergiakohteissa suunnitellaan aurinkopaneelien mitoitus ja niin edelleen… Lämmityssuunnitelmat tehdään jokaisen lämmitysmuodon kohdalla yksilöllisesti kohteen ominaisuudet ja käyttö huomioiden.

Lämmitysmuotona voi joskus olla hybridiratkaisu, jossa eri lämmitysmuotoja yhdistellään. Yhdistely on uudiskohteissa harvinaisempaa kuin täydennysrakentamisessa. Tällainen tilanne saattaa tulla esimerkiksi silloin, kun yritykselle rakennetaan uusi halli vanhan rinnalle. Vanhassa kiinteistössä saattaa olla toimiva öljylämmitys mutta uuteen halliin halutaan maalämpö. Vanhaan tekniseen tilaan saadaan asennettua maalämpötekniikka, ja öljylämmitystä voidaan hyödyntää kovimmilla pakkasjaksoilla lämmitystarpeen täydentäjänä.

Lämmityssuunnitelmaan kuuluu lämmönlähteen tyyppivalinnan ja mitoituksen lisäksi lämmityspiirien suunnittelu. Vesikiertoisessa patterilämmityksessä suunnitellaan lämmitysvesiputket ja tyypitetään tiloihin parhaiten sopivat lämmityspatterit. Lattialämmityskohteissa suunnittellaan lattialämmityspiirit. Hyvä ja helppolukuinen suunnitelma poistaa asennuksesta sattumanvaraisuuden ja auttaa putkimiestä asentamaan putket lattiaan ammattimaisesti. Hyvällä suunnittelulla tiloihin saadaan miellyttävä lämpötila eri vuodenaikoina ja erilaisissa käyttötilanteissa.

Hulevedet eli sade- ja sulamisvedet johdetaan salaojaputkien ja sadevesiputkien avulla hulevesiverkostoon

Suomessa sademäärä vaihtelee noin 500 millimetrin ja 650 millimetrin välillä vuodessa. Syksyllä sataa räntää, talvella lunta ja keväällä ja kesällä vettä.

Sade- ja sulamisvesiä kutsutaan hulevedeksi. Nämä hulevedet kastelevat rakennuksen maavaraiset rakenteet ja tontin turhaan, ilman asianmukaista salaoja- ja hulevesisuunnitelmaa. Talven lumisateet on huomioitava sulamisvesinä kaivojen ja salaojien suunnittelussa. 

Tontin hulevesien käsittely on keskeinen osa rakennuksen LVI-suunnittelua. Talon katolle satava vesi ohjataan vesikourujen ja syöksyputkien avulla rännikaivoon. Rännikaivosta vesi kulkeutuu sadevesiputkia pitkin kokoojakaivona toimivaan isoon sadevesikaivoon, josta edelleen kunnalliseen hulevesiverkostoon. Kokoojakaivoon johdetaan myös salaojaputkia pitkin salaojiin kulkeutuneet tontin sade- ja sulamisvedet.

Piha- ja pysäköintialueet säilyvät kuivina, kun sadevesikaivot keräävät veden

Isot piha-alueet vaativat hyvän suunnittelun. Laajat asfaltoidut ja kivetyksin päällystetyt piha- ja pysäköintialueet keräävät valtavia määriä sadevesiä. Jos vesi jää tontille seisomaan, se pehmentää tonttia. Nurmialueilla seisova vesi tukahduttaa nurmikon ja kulkupaikoilla märkä nurmi muuttuu kuraliejuksi, joka kulkeutuu kenkien ja renkaiden mukana sotkien joka paikan.

Piha-alueille satava ja lumesta sulava hulevesi johdetaan hallitusti ja suunnitellusti sadevesikaivoihin. Pihojen ja pysäköintialueiden korot selvitetään jo suunnitteluvaiheessa. Sadevesikaivojen korot suunnitellaan siten, että tontin joka kohdasta ja nurkasta saadaan laskut kaivoille. Sadevesikaivoista vesi johdetaan edelleen hulevesiverkostoon.

Jos hulevesiverkostoa ei ole, pintavedet johdetaan hallitusti tontin rajaojaan ja joskus erilliseen kivipesään, alkukantaiseen viivytyskaivoon. Hulevesien hallinnalla tontti pysyy kuivana ja piha-alue on viihtyisä kaikkina vuodenaikoina.

Olemme valmiina kommunikoimaan LVI-asioissa kaikissa vaiheissa projektisi onnistumiseksi!

Huolellisella LVI-suunnittelulla ja toteutuksella kiinteistön LVI-tekniikka toimii oikein. Toimiva tekniikka takaa, että ilmanvaihto toimii, hanasta saa kylmää vettä, lämpöä ja lämmintä vettä riittää, viemäri vetää ja perustukset sekä pysäköinti- ja piha-alueet pysyvät kuivina.

Oikein toimiessaan LVI-tekniikka on lähes huomaamaton osa kiinteistön sujuvaa käyttöä.

Jokainen rakennusprojektiin tai putkiremonttiin lähtevä haluaa, että oma projekti olisi onnistunut. Mekin Planiuksella haluamme, että projektisi onnistuu. Haluamme olla luottamuksen arvoinen kumppanisi LVI-asioissa, ja kommunikoida kanssasi sujuvasti projektin suunnittelun ja urakan aikana.

Jos projektissasi tulee työmaan toteutusvaiheessa muutostarpeita, kerro meille mielipiteesi, katsotaan asia ja sovitaan siihen yhdessä ratkaisu.

Uskallamme luvata, että teemme projektisi LVI- suunnittelun siten, että lopputulos vastaa kiinteistön todellista käyttötarkoitusta sekä palvelee omistajien ja käyttäjien tarpeita nyt ja tulevaisuudessa!

Pyydä tarjous LVI-suunnittelmasta

Yhteydenottopyyntö: