Planius

LVI-suunnittelu

Miika Pitkälä

Miika Pitkälä

miika.pitkala@planius.fi

lvi suunnittelu

Isännöitsijöille

Oletko kilpailuttamassa LVI-hankkeita? Olemme toteuttaneet useita vaativia urakoita hyvällä asiakastyytyväisyydellä, ja teemme mielellämme tarjouksen kilpailutukseen!

Projektipäälliköille

Toimimme myös aliurakoitsijana isommissa LVI-hankkeissa.

Kiinteistöomistajille

Kiinteistönomistajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on pitää huolta arvokkaasta kiinteistöstä ja ennakoida tulevat remontit ajoissa – ennen kuin vahingot pääsevät tapahtumaan. LVI-remontit ovat olennainen osa kiinteistön kunnossapitoa.

Kuluttajille

Tarvitsetko apua omakotitalosi lvi-asioissa? Meillä on kokemusta isoista ja pienistä urakoista, ota rohkeasti yhteyttä!

Laadukas LVI-suunnittelu on kiinteistön pitkäikäisen elinkaaren perusta

Hyvin toteutettu LVI-suunnitelma on kiinteistön ja ihmisen hyvinvoinnin kannalta yksi merkittävin tekijä. Se luo pohjan terveelle kiinteistölle sekä ihmisen hyvinvoinnille. Huonosti toteutettu LVI -suunnittelu saattaa altistaa kiinteistön mm. kosteusvaurioille, sieni-itiöille ja lahoamiselle, joten laadukkaan LVI suunnitelman merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa. LVI-suunnitelman tavoitteena onkin viihtyisät sisäolosuhteet, puhdas sisäilma sekä terve kiinteistö. 

Suunnitteluprojektin vaiheet

Planius LVI-insinööritoimisto toteuttaa luotettavat LVI-suunnitelmat vuosien kokemuksella. Suunnitteluprojektin aluksi tehdään hankeselvitys. Hankeselvityksessä suunnittelija selvittää asiakkaan kanssa tulevan kohteen tarpeita. Jotta talotekniikan laatu ja toiminta olisivat kiinteistön elinkaaren aikana sen tarpeiden mukaisia, valitaan kohteeseen taloudellisesti ja teknisesti oikeanlaiset järjestelmät. Suunnittelussa otetaan huomioon myös se että ratkaisut ovat kestäviä sekä energiataloudellisesti että ympäristön kannalta.

Hankkeen kustannukset

Suurin osa kohteen hintaan ja laatuun vaikuttavista tekijöistä päätetään jo hankesuunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa sidotaan 90% hankkeen toteutumiskustannuksista. Rakennusvaiheessa mahdollisuudet vaikuttaa kustannuksiin ovat marginaaliset, koska kustannukset ovat suoraan sidoksissa hankkeen laajuuteen ja valittuihin teknisiin ratkaisuihin. Hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa myös merkittävästi rakennuksen energia-ja ylläpitokustannuksiin.

 

LVI suunnitelmat tehdään nykyaikaisilla ohjelmilla ja asiakas saa piirustukset DWG-tiedostoina. Suunnitelmat sisältävät myös tarvittavat dokumentit viranomaishyväksyntää varten.