Planius Oy – idea yrityksen perustamisesta

Idea oman yrityksen perustamisesta syntyi ajatuksesta, että minulla olisi mahdollisuus luoda sellainen työyhteisö kuin itse haluan. Monipuolinen työhistoria LVI-suunnittelun parissa, sekä hyvät henkilösuhteet alan toimijoihin synnyttivät myös halun paketoida oma osaaminen liiketoiminnaksi ja elinkeinoksi.

Myös ajatus pienen jäljen jättämisestä talotekniikan historiaan motivoi.

Miika Pitkälä

Tärkein suunnittelua ohjaava tekijä – Tilaajatavoitteiden määrittely

Tärkein suunnittelutoimintojamme ohjaava tekijä on alusta asti on ollut asiakkaan tavoitteet. Se on sekä haastanut että kehittänyt, kun on yhdessä asiakkaiden kanssa päässyt kehittämään konseptoituja suunnitteluratkaisuja juuri heidän tarpeisiinsa räätälöitynä.

Tiivis yhteistyö eri osa-alueiden ammattilaisten, kuten arkkitehtien ja erikoissuunnittelijoiden kanssa, on pakottanut katsomaan projekteja eri näkökulmista, mikä on aiheuttanut harmaita hiuksia suunnitteluvaiheessa, mutta myös palkinnut jälkikäteen ja jalostunut opiksi seuraavia projekteja varten.

Kysynnän kasvaessa työntekijän palkkaaminen

Planius oli alkuvuoteen 2020 yhden miehen yritys. Kovasti kasvanut kysynnän seurauksena syntyi tarve ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi. Sopiva henkilö löytyi helposti, sillä tunsin jo entuudestaan lähes kymmenen vuoden takaa Lauri Vänttilän.

Lauri oli tehnyt jo seitsemän vuoden ajan LVI-suunnittelua suuren suomalaisen LVISA-suunnittelutoimiston palveluksessa. Hänen laaja kompetenssinsa sopi Planiuksen sabluunaan täydellisesti, ja heti alusta asti oli myös selvää että Lauri liittyy Planiukseen myös osakkaaksi.

Tiimissä raudanlujaa suunnitteluosaamista

Tärkein yksittäinen kehitystoimenpide on ollut pätevän avainhenkilön palkkaaminen vastaamaan suunnittelutoimen toimivuudesta. Laurin kokemus yhdistettynä omaani on täydentänyt Planiuksen kokonaisvaltaista talotekniikkaosaamista.

Vahvistetun suunnittelutiimin osaamisen ja kokemuksen pohjalta on ollut helppo tarjota LVISA-suunnittelupalveluita yhä useammalle asiakkaalle.

Yrittäjällä on yrittäjän haasteet

Suunnittelu, valvonta ja konsultointi on aikaa vievää puuhaa, ja välillä on haasteellista löytää aikaa yrityksen olemassaolon kannalta elintärkeille asioille, kuten myynnille ja markkinoinnille.

Tähän oivaksi ratkaisuksi on osoittautunut Dimma Oy, jonka kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. Sosiaalisen median päivittäminen, asiakaskokemusten kirjoittaminen sekä muu sisällöntuotanto on ulkoistettu lähes kokonaan heille.

Markkinointikumppanuus on sekä helpottanut omaa työtäni, että tuonut myös yhä kasvavan määrän tarjouspyyntöjä Planiukselle maineen kasvaessa. Lisäksi olen saanut heiltä asiantuntevaa apua liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

LVISA-suunnittelua ja valvontapalveluita asiakkaille

Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman kokonaisvaltaista palvelua, minkä vuoksi näimme tärkeänä sen, että voimme tarjota asiakkaillemme myös sähkö- ja automaatio-osaamista. Tästä syksystä alkaen olemme tehneet myös useita sähkösuunnittelukohteita, sekä valvontaa.

Startti on ollutkin odottamattoman hyvä, sillä esimerkiksi tammikuussa 2021 alkaa suuren, yli 90 huoneiston taloyhtiön kokonaisvaltainen sähkölinjojen saneerausurakka Haagassa, jonne sähkövalvonnan hoitaa Planius Oy.

Työssä viihtyvä työntekijä palvelee asiakasta paremmin

Planiuksen yksi tärkeimmistä perusarvoista on työntekijöiden viihtyvyys. Meillä uskotaan, että jos töihin on mukava tulla, myös motivaatio uuden oppimiseen ja asiakkaan palvelemiseen on optimaalisella tasolla. Me haluamme tarjota työntekijöille halutun työpaikan, josta ei haluta lähteä pois.

Työpaikan viihtyisyys on niin monisyinen asia, että siitä voisi kirjoittaa oman kirjansa. Tärkeintä on, että projektit ovat mielekkäitä, sopivan haastavia ja että tukea on helposti saatavilla, matalalla kynnyksellä.

Miika Pitkälä
Yrittäjä, toimitusjohtaja
LVIA-suunnittelija

Planius Oy