Patteriverkoston
perussäätö

Unohda liian kuumat tai liian kylmät lämpöpatterit!

Tasainen huonelämpö joka kerroksessa

Jokaisessa rakennuksessa pyritään mahdollisimman tasaisiin huonelämpötiloihin. Lämpötilan on pysyttävä tasaisena joka säällä. Perussäädön tarkoituksena on saada lämmitysjärjestelmä toimimaan suunnitelmien mukaisesti. Kun lämmitysverkosto on tasapainossa, verkoston kaikille pattereille menee sopivan suuruinen virtaama ja huoneistot lämpenevät tasaisesti.

Patteriverkoston säätöväli 15-20 vuotta

Patteriverkoston perussäädön suositeltu toteutusväli on 15-20 vuotta. Linjasäätöventtiilien ja patteritermostaattien elinkaari on noin 15-20 vuotta. Joissain vanhoissa kiinteistöissä puuttuu kokonaan linjasäätöventtiilit tai vanhojen linjasäätöventtiileiden virtaamia ei voi mitata monen vuoden jälkeen. Perussäädön yhteydessä asennetaan uudet linjasäätöventtiilit ja patteriventtiilit.

Lämmitysenergian säästö jopa 15 %

Perussäädön avulla kiinteistön lämmitysenergiankulutusta voidaan vähentää jopa 10–15 %. Kiinteistön energiatalouden kannalta on tärkeää, että lämmitysverkosto on tasapainossa. Motivan mukaan jo yhden asteen keskilämpötilan nousu aiheuttaa vähintään 5-8 % nousun lämmityskuluissa. Tämän lisäksi tasainen sisälämpötila parantaa merkittävästi asumisviihtyvyyttä.

Patteriverkoston perussäätö tuo tasaisen lämpötilan

Jokaisessa rakennuksessa pyritään mahdollisimman tasaisiin huonelämpötiloihin. Lämpötilan on pysyttävä tasaisena säällä kuin säällä. Tasainen lämpötila ei kuitenkaan onnistu ilman säätöä ja oikein suunniteltua lämmityksen säätökäyrän asentoa.

Perussäädön eli lämmitysverkoston tasapainotuksen tarkoituksena on saada lämmitysjärjestelmä toimimaan suunnitelmien mukaisesti.

Jos lämmitysverkosto ei ole tasapainossa, verkoston kaikille pattereille ei mene sopivan suuruinen virtaama ja huoneistot lämpenevät epätasaisesti

Patteriverkoston perussäätö tasoittaa lämpötilaa tasaisemmaksi

Tilanne ennen patteriverkoston perussäätöä

Keskilämpötila: asuinhuoneistot 24,0 C

Haitat:

 • Osassa huoneistoja liian korkea lämpötila, josta seuraa:
  • Epämukavuutta
  • Lämmönhukkaa
  • Tarvetta ylimääräiseen tuulettamiseen
 • Osassa huoneistoja liian matala lämpötila, josta seuraa;
  • Epämukavuutta
  • Palelua
  • Tarvetta lisälämmitykseen

Tilanne patteriverkoston perussäädön jälkeen

Keskilämpötila: asunhuoneistot 21,0 C

Hyödyt:

 • Energiansäästö
 • Tasaiset huonelämpötilat
 • Terveellinen sisäilma
 • Asukkaat viihtyvät ja voivat hyvin
 • Teknisesti ajan tasalla olevat laitteet, jotka on helppo huoltaa

Patteriverkoston perussäädön kerrostaloreferenssejä

Kohde: Asunnot
Aallonkohina 1-3, Espoo 25
Arvelantie 5, Espoo 52
Hannuksenkuja 16, Espoo 32
Holmankuja 5, Espoo 65
Isonkorventie 6, Espoo 26
Kyläportti 15, Espoo 74
Rihvelimäki 3, Espoo 56

Patteriverkoston perussäätöprosessi taloyhtiössä*

 1. Toimita taloyhtiösi patteriverkoston suunnitelma Planiukselle. Jos kuvia ei ole, voidaan verkostokuvat piirtää paikan päällä.
 2. Planiuksen LVI-suunnittelija päivittää suunnitelmasi hyödynnettävään muotoon, laskee kiinteistösi lämpöhäviöt ja laskee uudet esisäätöarvot linjasäätöventtiileille ja patteriventtiileille.
 1. Planius kilpailuttaa projektin käytännön toteutuksen puolestasi.
 2. Planius auttaa sinua valitsemaan urakoitsijan.
 3. Planius suorittaa patteriverkoston perussäädön valvonnan.
 4. Planiuksen ammattilainen tarkistaa mittauspöytäkirjan.

*sisältää rakennuttamispalvelut

Mistä huoneistojen lämpötilaero johtuu?​

Huoneistojen lämpötilaerot johtuvat siitä, että lämmitysverkosto on epätasapainossa. Verkoston kaikille pattereille ei mene sopivan suuruinen virtaama ja huoneistot lämpenevät epätasaisesti. Toisissa huoneistoissa on kylmä, toisissa kuuma.

Suurin osa vedestä virtaa verkoston helpoimpiin paikkoihin, yleensä lähimpänä lämmönjakohuonetta sijaitseville pattereille. Verkoston menoveden lämpötilaa joudutaan nostamaan, jotta kiinteistön kylmissäkin huoneissa olisi riittävän lämmintä.

Kylmien huoneiden vuoksi lähistöllä sijaitseviin huoneisiin virtaa tarpeettoman kuumaa vettä. Liian lämpimät huoneet viilennetään tuulettamalla ylimääräinen lämpö ikkunoista ulos.

Mistä patteriverkoston epätasapaino johtuu?

Patteriverkoston säätöjen ongelman ydin:

”Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pientä virtaamaa.”

Kun patteriverkoston perussäätö on pielessä, virtaamat ovat toisaalla liian suuria ja toisaalla liian pieniä.

Liian pientä virtaamaa kompensoidaan korkeammalla menoveden lämpötilalla.

Miten patteriverkoston tasapainotus tehdään?

Patteriverkoston perussäädön eli lämmitysverkoston tasapainotuksen tarkoituksena on saada lämmitysjärjestelmä toimimaan suunnitelmien mukaisesti.

Perussäätö tehdään mittaamalla ja säätämällä patteriverkoston virtaamat kohdalleen. Perussäätöön sisältyy säätökäyrän optimointi, eli menoveden lämpötilan optimointi suhteessa ulkolämpötilaan.

patteriverkoston perussäätö lämpötila säätökäyrä
Säätökäyrän valinnan vaikutus huonelämpötilaan.

Miten sisälämpötila saadaan kohdalleen?

Tapa 1. Pakkasjakson hyödyntäminen lämpötilan mittauksessa

Huonelämpötilan mittaukset tehdään pakkaskaudella, kun lämpötila painuu alle viiden pakkasasteen. Tähän tarvitaan useamman vuorokauden pakkasjakso.

Työvaiheet:

 • Hienosäädetään huone- ja huoneistokohtaiset patteriventtiilien esisäätöarvot
 • Valvoja tarkistaa mittaustulokset ja antaa tarvittaessa lisäohjeistukset hienosäädölle
 • Säätö – mittaus – hienosäätö-kierroksia tehdään huoneistoissa kaksi kertaa. Jos suunnittelutyö on tehty ammattitaitoisesti, ei enempää ei ole tarvetta

 

Tämän  mentelmän ongelma on, että Etelä-Suomessa pakkasjaksot ovat lyhyitä. Urakoitsijoilla on vaikeuksia hoitaa lyhyen pakkasjakson aikana usean kohteet perusäädöt ja huonelämpötilojen hienosäädöt.


Koska urakoitsijoilla voi olla useita kohteita työn alla, ei tärkeintä vaihetta eli hienosäätöä ehditä välttämättä tehdä kunnolla. Siksi on erittäin tärkeää, että perussäädön valvontatyö tehdään huolellisesti. Planiuksen tekemä valvonta sisältää työn valvonnan, mittaukset ja säätöpöytäkirjojen tarkistuksen.

 

Tapa 2. Jatkuva huonelämpötilojen mittaus ja trendiseuranta

Tässä menetelmässä huoneistoihin laitetaan 1-3 sisäolosuhdemittaria, jotka keräävät huoneistosta jatkuvaa lämpötilatietoa, jota verrataan ulkolämpötilaan sekä toisiin huoneistoihin.

Jatkuvan lämpötilamittauksen etu on se, että kaikissa sääolosuhteissa saadaan optimaalinen menoveden lämpötila, eli lämmityksen säätökäyrä. Jatkuvalla huonelämpötilojen mittauksella saadaan tarkemmat säädöt, joiden perusteella voidaan tarkentaa huoneistojen lämpötilat ja pientää huoneistojen välisiä lämpötilaeroja.

Milloin patteriverkoston perussäätö on syytä tehdä?

Patteriverkoston perussäätö on aiheellista tehdä, jos kiinteistössä on tehty energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Näitä ovat muun muassa:

 • lämmitysjärjestelmän uusiminen
 • termostaattien uusiminen
 • ikkunoiden vaihto
 • ovien vaihto
 • lisäeristykset tai eristeiden vaihto
 • julkisivu- ja ulkoverhousremontit

 

Patteriverkoston perussäätö auttaa saavuttamaan hyödyn, jota energiatehokkuutta parantavilla toimenpiteillä haetaan. Hyötyjä ovat muun muassa pienemmät lämmityskustannukset, tasainen sisälämpötila, vedoton huoneisto ja lämpöä pitävä ulkoseinä.

Patteriverkoston perussäätö kannattaa tehdä 15-20 vuoden välein

Linjasäätöventtiillien ja patteriventtiilien elinkaari on noin 15-20 vuotta. Vanhentuneesta talotekniikasta ei ole hyötyä kiinteistön lämmitysjärjestelmässä, koska esimerkiksi vanhoja linjasäätöventtileitä ei voi mitata ja säätää.

”Kiinteistön omistajan on tärkeää tietää, että esimerkiksi pelkkä termostaattien uusiminen ei yksin riitä korjaamaan lämmitysverkoston epätasapainoa!”

Motivan mukaan Suomen asuinrakennuskannasta jopa 75 % on puutteellisesti perussäädetty.

Perussäätämättömissä kiinteistöissä huoneistojen huonelämpötilaerot saattavat olla pahimmillaan yli 6 °C.

Pyydä tarjous patteriverkoston perussäädöstä​