Patteriverkoston perussäätö

Unohda liian kuumat tai liian kylmät lämpöpatterit

Tasainen huonelämpö joka kerroksessa

Jokaisessa rakennuksessa pyritään mahdollisimman tasaisiin huonelämpötiloihin. Lämpötilan on pysyttävä tasaisena säällä kuin säällä. Perussäädön tarkoituksena on saada lämmitysjärjestelmä toimimaan suunnitelmien mukaisesti. Kun lämmitysverkosto on tasapainossa, verkoston kaikille pattereille menee sopivan suuruinen virtaama ja huoneistot lämpenevät tasaisesti.

Patteriverkoston säätöväli 15-20 vuotta

Patteriverkoston perussäädön suositeltu toteutus väli on 15-20 vuotta. Linjasäätöventtiilien ja patteritermostaattien elinkaari on noin 15-20 vuotta. Joissakin vanhoissa kiinteistöissä puuttuu kokonaan linjasäätöventtiilit. Tai vanhojen linjasäätöventtiileiden virtaamia ei voi mitata monen vuoden jälkeen. Perussäädön yhteydessä asennetaan uudet linjasäätöventtiilit ja patteriventtiilit.

Lämmitysenergian säästöä 15 %

Perussäädön avulla kiinteistön lämmitysenergian kulutusta voidaan vähentää jopa 10–15 %. Kiinteistön energiatalouden kannalta tärkeää, että lämmitysverkosto on tasapainossa. Motivan mukaan jo yhden asteen keskilämpötilan nousu aiheuttaa vähintään 5-8 %:n nousun lämmityskuluissa. Tämän lisäksi tasainen sisälämpötila parantaa merkittävästi asumisviihtyvyyttä.

Patteriverkoston perussäätö tuo tasaisen lämpötilan

Jokaisessa rakennuksessa pyritään mahdollisimman tasaisiin huonelämpötiloihin. Lämpötilan on pysyttävä tasaisena säällä kuin säällä.

Tämä ei kuitenkaan onnistu ilman säätöä ja oikein suunniteltua lämmityksen säätökäyrän asentoa.

Perussäädön eli lämmitysverkoston tasapainotuksen tarkoituksena on saada lämmitysjärjestelmä toimimaan suunnitelmien mukaisesti.

Jos lämmitysverkosto ei ole tasapainossa, verkoston kaikille pattereille ei mene sopivan suuruinen virtaama ja huoneistot lämpenevät epätasaisesti

Patteriverkoston epätasapaino
patteriverkoston perussäätö Yleistilanne
patteriverkoston perussäätö Ihannetilanne

Tilanne ennen patteriverkoston perussäätöä

Keskilämpötila: asuinhuoneistot 24,0 C

Haitat:

 • Osassa huoneistoja liian korkea lämpötila, josta seuraa;
  • Epämukavuutta.
  • Lämmönhukkaa.
  • Tarvetta ylimääräiseen tuulettamiseen.
 • Osassa huoneistoja liian matala lämpötila, josta seuraa;
  • Epämukavuutta.
  • Palelemista.
  • Tarvetta lisälämmitykseen.

Tilanne patteriverkoston perussäädön jälkeen

Keskilämpötila: asunhuoneistot 21,0 C

Hyödyt:

 • Energiansäästö.
 • Tasaiset huonelämpötilat.
 • Terveellinen sisäilma.
 • Asukkaat viihtyvät ja voivat hyvin.
 • Laitteet teknisesti ajan tasalla, jotka on helppo huoltaa.

Patteriverkoston perussäädön kerrostaloreferenssejä

Kohde:Asunnot
Aallonkohina 1-3, Espoo25
Arvelantie 5, Espoo52
Hannuksenkuja 16, Espoo32
Holmankuja 5, Espoo65
Isonkorventie 6, Espoo26
Kyläportti 15, Espoo74
Rihvelimäki 3, Espoo56
Tutustu muihin referensseihin

Patteriverkoston perussäätö – Prosessi taloyhtiössä*

 1. Toimita taloyhtiösi patteriverkoston suunnitelma Planiukselle.
 • jos kuvia ei ole, voidaan verkostokuvat piirtää paikan päällä.
 1. Planiuksen LVI suunnittelija:
 • päivittää suunnitelmasi hyödynnettävään muotoon.
 • laskee kiinteistösi lämpöhäviöt.
 • laskee uudet esisäätöarvot linjasäätöventtiileille ja patteriventtiileille.
 1. Planius kilpailuttaa projektin käytännön toteutuksen puolestasi.
 2. Planius auttaa sinua valitsemaan urakoitsijan.
 3. Planius suorittaa patteriverkoston perussäädön valvonnan.
 4. Planiuksen ammattilainen tarkistaa mittauspöytäkirjan.

*sisältää rakennuttamispalvelut

Mistä huoneistojen lämpötilaero johtuu?​

Huoneistojen lämpötilaerot johtuvat siitä, että lämmitysverkosto on epätasapainossa.

Kun lämmitysverkosto on epätasapainossa, verkoston kaikille pattereille ei mene sopivan suuruinen virtaama ja huoneistot lämpenevät epätasaisesti. Toisissa huoneistoissa on kylmä, toisissa kuuma.

Suurin osa vedestä virtaa verkoston helpoimpiin paikkoihin, yleensä lähimpänä lämmönjakohuonetta sijaitseville pattereille.

Tämän vuoksi verkoston menoveden lämpötilaa joudutaan nostamaan niin korkeaksi, että kiinteistön kylmissä huoneissakin on riittävän lämmintä.

Kylmien huoneiden vuoksi lähistöllä sijaitseviin huoneisiin virtaa tarpeettoman kuumaa vettä. Liian lämpimät huoneet viilennetään tuulettamalla ylimääräinen lämpö ikkunoista ulos.

Mistä patteriverkoston epätasapaino johtuu?

Patteriverkoston säätöjen ongelman ydin on tämä:

”Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pientä virtaamaa.”

Kun patteriverkoston perussäätö on pielessä, virtaamat ovat toisaalla liian suuria ja toisaalla liian pieniä.

Tästä seuraa se, että liian pientä virtaamaa kompensoidaan korkeammalla menoveden lämpötilalla.

Miten patteriverkoston tasapainotus tehdään?

Patteriverkoston perussäädön eli lämmitysverkoston tasapainotuksen tarkoituksena on saada lämmitysjärjestelmä toimimaan suunnitelmien mukaisesti.

Perussäätö tehdään mittaamalla ja säätämällä patteriverkoston virtaamat kohdalleen. Perussäätöön sisältyy säätökäyrän optimointi eli menoveden lämpötilan optimointi suhteessa ulkolämpötilaan.

patteriverkoston perussäätö lämpötila säätökäyrä
Säätökäyrän valinnan vaikutus huonelämpötilaan.

Kaksi tapaa saada sisälämpötilat kohdalleen

Tapa 1. Pakkasjakson hyödyntäminen lämpötilan mittauksessa

Tässä menetelmässä huonelämpötilan mittaukset tehdään pakkaskaudella, kun lämpötila painuu alle viiden pakkasasteen. Tähän tarvitaan useamman vuorokauden pakkasjakso.

Työvaiheet:

 • Hienosäädetään huone- ja huoneistokohtaiset patteriventtiilien esisäätöarvot.
 • Valvoja tarkistaa mittaustulokset, ja antaa tarvittaessa lisäohjeistukset hienosäädölle.
 • Näitä ”säätö – mittaus – hienosäätö”-kierroksia tehdään huoneistoissa kaksi kertaa. Tätä enempää ei ole tarvetta, jos suunnittelutyö on tehty ammattitaidolla.
Tämän menetelmään sisältyy yksi ongelma: Ongelma on, että Etelä-Suomessa pakkasjaksot ovat lyhyitä. Urakoitsijoilla on vaikeuksia hoitaa lyhyen pakkasjakson aikana usean kohteet perusäädöt ja huonelämpötilojen hienosäädöt.

Koska urakoitsijoilla voi olla lukuisia kohteita työn alla, se kasvattaa riskiä, että tärkeintä vaihetta eli hienosäätöä ei ehditä tehdä kunnolla.

Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että perussäädön valvontatyö tehdään huolella. Planiuksen tekemä valvonta sisältää työn valvonnan, mittaukset ja säätöpöytäkirjojen tarkistuksen.

Tapa 2. Jatkuva huonelämpötilojen mittaus ja trendiseuranta

Tässä vaihtoehdossa huoneistoihin laitetaan 1-3 sisäolosuhdemittaria, jotka keräävät huoneistosta jatkuvaa lämpötilatietoa, jota verrataan ulkolämpötilaan sekä toisiin huoneistoihin.

Jatkuvan lämpötilamittauksen edut tulevat siinä, että kaikissa sääolosuhteissa saadaan optimaalinen menoveden lämpötila, eli lämmityksen säätökäyrä.

Toiseksi sillä saadaan myös tarkemmat säädöt ja sen perusteella saadaan tarkennettua huoneistojen lämpötilat sekä saadaan pienennettyä huoneistojen välistä lämpötilaeroja, jota väistämättä jossain määrin esiintyy.

Milloin patteriverkoston perussäätö on syytä tehdä?

Patteriverkoston perussäätö on syytä tehdä, jos kiinteistöllä on tehty energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, joita ovat muun muassa:

 • Lämmitysjärjestelmän uusiminen
 • Termostaattien uusiminen
 • Ikkunoiden vaihto
 • Ovien vaihto
 • Lisäeristykset tai eristeiden vaihto
 • Julkisivu- ja ulkoverhousremontit

Patteriverkoston perussäätö auttaa saavuttamaan sen hyödyn, joka energiatehokkuutta parantavilla toimenpiteillä on lähdetty hakemaan.

Näitä hyötyjä ovat muun muassa pienemmät lämmityskustannukset, tasainen sisälämpötila, vedoton huoneisto ja lämpöä pitävä ulkoseinä.

Patteriverkoston perussäätö kannattaa tehdä 15-20 vuoden välein

Linjasäätöventtiillien ja patteriventtiilien elinkaari on noin 15-20 vuotta. Ja vanhasta talotekniikasta ei ole hyötyä kiinteistön lämmitysjärjestelmässä, koska esimerkiksi vanhoja linjasäätöventtileitä ei voi mitata ja säätää.

”Kiinteistön omistajan on tärkeää tietää, että esimerkiksi pelkkä termostaattien uusiminen ei yksistään riitä korjaamaan lämmitysverkoston epätasapainoa!”

Motivan mukaan Suomen asuinrakennuskannasta jopa 75 % on puutteellisesti perussäädetty.

Perussäätämättömissä kiinteistöissä huoneistojen huonelämpötilaerot saattavat olla pahimmillaan yli 6 °C.

Pyydä tarjous patteriverkoston perussäädöstä​