Putkiremontti eli linjasaneeraus

Suomen kiinteistökanta ikääntyy. Vuosien 1960-1989 rakennettujen kiinteistöjen putkistot ovat joko saavuttaneet tai saavuttamassa käyttöikänsä lopun. Tuona aikakautena rakennettujen taloyhtiöiden tulisi aloittaa valmistautuminen putkiremonttiin viimeistään nyt.

Putkiremonttia tarvitaan, koska putket kuluvat ja syöpyvät vuosien varrella. Putkistot haurastuvat ja niihin kertyy tukoksia sekä vuotoja. Kun vesi- ja viemärijärjestelmä kunnostetaan tai uusitaan ajallaan, vältetään vahinkoja.

Planius suunnittelutoimisto

Yleisimmät kysymykset putkiremontista

Milloin putkiremontti kannattaa tehdä?

Putkiremontti tulee ajankohtaiseksi tehdä, kun putkiston ikä on 30-50 vuotta. Myös pesutilojen heikko kunto, tukokset viemäreissä ja putkistovuodot ovat selviä merkkejä. Merkittävin tekijä putkiremontin käynnistämiseen on putkistossa esille tulleet vuodot. (Putkiremonttibarometri 2018)

Miten putkiremonttiin pitää valmistautua?

Ennen remonttiin ryhtymistä kannattaa teettää putkiston lvv-kuntotutkimus (lämmitys, vesi- ja viemärijärjestelmät), jossa selvitetään putkiston kunto ja korjaustarve, sekä märkätilakartoitus. Usein kuntotutkimusta edeltää kuntotutkimusta kevyempi kuntoarvio.  Hyvä kuntotutkimus määrittelee tarkemman ajankohdan remontille.

Kuntotutkimuksesta edetään hankesuunnitteluun, jossa määritellään hankkeen laajuus, mahdolliset toteutustavat, niiden kustannukset, kestot sekä vaikutukset asukkaille.  Hyvässä hankesuunnitelmassa selvitetään lisäksi täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä eri hankintatavat

Hankesuunnitelman perusteella valitaan saneerauksen toteutustapa ja käynnistetään varsinainen suunnittelu.

Mitä putkiremontissa yleensä korjataan?

92% tapauksista uusitaan käyttövesiputket

 • 71% tapauksista uusitaan kylpyhuoneet
 • 70% tapauksista saneerataan sisäpuoliset viemärit
 • 62% tapauksista saneerataan kiinteistön pohjaviemärit
 • 50% tapauksista saneerataan tonttiviemärit
Lisäksi
 • 58% tapauksista saneerataan tietoliikennekaapelointi/antennijärjestelmä
 • 55% tapauksista saneerataan sähköjärjestelmä
 • 45% tapauksista tehdään lämmitysjärjestelmän perussäätö
 • 45% tapauksista tasapainotetaan ilmanvaihtojärjestelmä
Lähde: Isännöintiliiton putkiremonttibarometri 2018.

Mitä putkiremontissa yleensä korjataan?

 • 92% tapauksista uusitaan käyttövesiputket
 • 71% tapauksista uusitaan kylpyhuoneet
 • 70% tapauksista saneerataan sisäpuoliset viemärit
 • 62% tapauksista saneerataan kiinteistön pohjaviemärit
 • 50% tapauksista saneerataan tonttiviemärit

Putkiremontin hinta?

Putkiremontin hinta määräytyy sen sisällön ja asuinhuoneistojen keskimääräisen pinta-alan mukaan, joten neliöhintojen vertaaminen on haastavaa.

Mistä putkiremontin kustannukset koostuvat?

Putkiremontin kokonaiskustannuksista noin 83% koostuu urakoinnista. Rakennuttamisen osuus on noin 9% ja suunnitteluvaiheen kustannukset noin 8% kokonaisukustannuksista (Putkiremonttibarometri 2018)