Tilaa LVI-suunnitelma

hinnasto omakoti- ja paritaloille

*Tarjoukseen sisältyy hankeselvitys

Suunnitelmasarja sisältää vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtosuunnitelmat

Vesi- ja viemärisuunnitelmat sisältävät KVV-tasopiirustukset, KVV-asemapiirustuksen sekä KVV-laitteistoselvityksen

Ilmanvaihtosuunnitelmat sisältävät IV-tasopiirustukset, sekä mahdolliset tarvittava tekniset selvitykset

Tarjoukseen sisältyy kuvien hyväksyttäminen paikallisessa rakennusvalvontavirastossa

Mahdolliset tulostus- ja kopiointikulut eivät sisälly tarjoukseen.

Muut palaverit ja työmaakäynnit erikseen sovittaessa

Luonnokset toimitetaan kommentoitavaksi ja hyväksytetään mahdollisten muutosten jälkeen.

Tarjous on voimassa kolme (3) viikkoa tarjouksen päiväyksestä.

Noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.

Suunnitelmien valmistuminen kolmen viikon kuluessa tarvittavien lähtötietojen toimituksesta

Olemme yhteydessä kahden arkipäivän kuluessa!