Rakennuttamisen palvelut

Onko sinulla alkamassa rakennushanke, jossa tarvitset osaavaa LVIAS rakentamisen kumppania?

Rakennuttaminen hyvän kumppanin kanssa takaa onnistuneen lopputuloksen

Olemme kumppanisi rakennushankkeissa, oli kyseessä uudiskohde tai korjausrakentamishanke. Kokemuksemme rakennuttamisesta auttaa sinua pääsemään onnistuneeseen lopputulokseen omassa projektissasi.

Perehdymme huolella sinun hankkeeseen, ennen kuin aloitamme rakennuttamistyöt. Ammattitaitomme LVIAS asioissa vapauttaa sinut niihin töihin, joista saat parhaan hyödyn itsellesi. Varmista projektisi tehokas ja laadukas toteutus.

Valitse palvelutarjonnastamme sinun projektiisi sopivat rakennuttamisen palvelut.

Rakennuttamiseen liittyvät toimittajien kilpailutukset

Teemme puolestasi kattavat kilpailutusasiakirjat. Lähetämme toimittajille selkeät tarjouspyynnöt, joissa on huomioitu sinun hankkeesi erityistarpeet ja sisällöt. Vastaamme puolueettomasti toimittajille mahdollisiin lisäkysymyksiin. Kysymyksiin vastaaminen helpottaa tarjoajan työtä ja tällä ennakkotiedottamisella vältät mahdolliset tulevat ongelmat. Varmistamme että saadut tarjoukset ovat toimitussisällöltään tarjouspyynnön mukaiset. Kun tarjous vastaa tarjouspyyntöä, vältät myöhemmät ikävät urakkarajapinta- tai lisätyönevottelut.

Rakennuttamisen urakoitsijoiden arviointi ja valinta

Autamme sinua arvioimaan urakoitsijat. Teemme työn valittujen kriteerien perusteella. Eri arviointikriteerejä voi olla esimerkiksi kokemus alalta, talouden tunnusluvut tai referenssit.

Perehdymme urakoitsijoiden taustaan ja autamme sinua valitsemaan projektiisi sopivimmat urakoitsijat. Saamme tarvittaessa tiedot sekä yrityksestä, työnjohdosta että työntekijöiden asenteesta.

Tunnemme laajasti alan toimijat ja tarvittaessa löydämme aina valittavan kumppanin referenssiasiakkaan, jolta voit kysyä henkilökohtaisesti, miten urakoitsija on hoitanut oman osuutensa.

Rakennuttamisen projektinjohto

Toimimme tarvittaessa projektinjohtajana toteutettavissa hankkeissa. Voit vapauttaa itsesi projektinjohtotehtävistä. Hoidamme työn vastuullisesti sinun puolesta.

Onnistunut projekti edellyttää laadukkaan suunnittelun lisäksi onnistuneen projektin johtamisen. Projektin johtaminen vaatii aikaa eri osapuolien aikataulujen ja tekemisten yhteensovittamista.

LVISA osaamisemme vuoksi pystymme hallitsemaan koko projektin toteutuksen. Sovitamme urakat aikataulujen puolesta projektin pääurakkaan ja kokonaisuuteen.

Käyttäjäyhteistyöstä huolehtiminen

Huolehdimme eri osapuolten tarpeiden yhteensovittamisesta ja käyttäjäyhteistyön sujuvuudesta. Varmistamme että eri osapuolien tarpeet tulevat kuulluiksi ja huomioiduksi projektin vaiheissa.

Omistajalla on omat tarpeensa ja tavoitteensa kiinteistön rakentamisessa ja ylläpidossa. Rakennusurakoitsijalla on omat aikataulunsa ja budjettinsa hankeen urakoinnissa.

Kaikki tekeminen tähtää siihen, että kiinteistön käyttäjät saavat tarpeidensa mukaiset toimivat tilat. Kun tilat vastaavat myös käyttäjien tulevaisuuden tarpeisiin, niin kiinteistön käyttöaste pysyy korkeana.

Projektin kustannusseuranta

Seuraamme puolestasi projektin etenemistä suhteessa suunniteltuun budjettiin. Projektissa voi tulla yllätyksiä, jos kustannusseuranta ei ole tarkkaa ja ajantasaista.

Seuraamme eri työvaiheiden etenemistä. Voimme varmistaa esimerkiksi sen, että maksuerät kulkevat rinta rinnan toteutetun työn kanssa. Tällainen toimintamalli on reilu kaikille osapuolille.

Projektin onnistuminen voidaan mitata siinä, että laskennalliset kustannukset ovat toteutuneiden kustannusten kanssa yhtä suuret. Joskus urakoita palastellessa osiin, toteutuneet kustannukset voivat alittaa tavoitellun budjetin.

Rakennustöiden seuranta

Seuraamme rakennustöiden etenemistä. Aloitusaika määrittelee projektin valmistumispäivän. Sen vuoksi rakennustyöt tulee aloittaa suunnitellussa aikataulussa.

Rakennustöissä on laskennalliset työajat. Näiden aikojen tunteminen auttaa töiden etenemisen seurantaa. Jos urakoitsija näyttää jäävän aikataulusta jälkeen, sitä kiritetään saavuttamaan myös väliaikatavoitteet.

Rakennusluvan myöntämisen viivästyminen voi siirtää rakentamisen aloitusajankohtaa. Urakka-aikatauluja täytyy kiristää vastuullisesti kesken projektin, jos rakennustyöt halutaan saada valmiiksi alkuperäisenä valmistumispäivänä.

Hankkeen vastaanotto ja käyttöönotto

Olemme asiantuntijana mukana hankkeen vastaanotossa ja käyttöönotossa. Tunnemme rakennusmääräykset, projektin urakka-asiakirjat ja sisällöt, joten voimme valvoa sinua etua tilaajana.

Käymme vastaanotossa läpi kaikki osa-alueet ja varmistamme, että saat sitä mitä olet tilannut. Jos vastaanotossa ilmenee puutteita, ne vaaditaan korjattavaksi ennen rakennusten käyttöönottoa.

Käyttöönotossa varmistamme, että kiinteistösi on turvallista ottaa käyttöön. Lisäksi varmistamme, että loppukäyttäjä ja kiinteistönhuolto saa tarvittavan käyttöopastuksen. Näin kiinteistön käytössä ei pääse syntymään yllätyksiä.

Takuutarkastukset ja käytön aikaiset tarkastukset

Teemme tarvittavat takuutarkastukset ja käytön aikaiset tarkastukset. Voit keskittyä omaan ydinosaamiseen, kun me hoidamme työn puolestasi.

Takuutarkastuksissa käydään tarkasti läpi urakointikohde. Varmistamme, että urakoitsija korjaa mahdolliset käytössä ilmenneet viat ja puutteet.

Käytön aikaiset tarkastukset ovat tarkastuksia, joissa varmistetaan, että kiinteistöllä kaikki toimii kuten on suunniteltu. Mahdolliset toimintaongelmat pyydetään laittamaan kuntoon, jotta kiinteistösi käyttö voi jatkua normaalisti.

 Miika Pitkälä

miika.pitkala@planius.fi


Tutustu konsultointipalveluihimme


Pyydä tarjous!