Sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelu on osa taloteknistä suunnittelua. Sähkösuunnittelun päätehtävänä on toteuttaa kiinteistön sähköteknisen järjestelmän suunnittelu kiinteistön omistajan, rakentajan ja käyttäjien tarpeet huomioiden.

Ammattitaitoinen ja asiakaspalvelutaitoinen sähkösuunnittelija osaa kuunnella asiakkaan toiveet ja viedä ne suunnitelmiin. Näin kiinteistö voi palvella käyttäjiä pitkään hyvin suunnitelluilla ja tarkoituksenmukaisilla ratkaisuilla.

Miika Pitkälä

miika.pitkala@planius.fi

Sähkösuunnittelu Isännöitsijöille

Oletko kilpailuttamassa korjausrakentamisen hankkeita ja siihen liittyvää sähkösuunnittelua? Olemme toteuttaneet useita vaativia urakoita hyvällä asiakastyytyväisyydellä, ja teemme mielellämme tarjouksen sähkösuunnittelusta. Ota yhteyttä varhaisessa vaiheessa, voimme auttaa sinua onnistumaan hankkeissasi.

Sähkösuunnittelu Projektipäälliköille

Onko sinulla alkamassa projekti, jossa tarvitset sähkösuunnittelukumppania? Jokainen projekti ansaitsee onnistua, siksi olemme valmiita reagoimaan muutostarpeisiin ja kommunikoimaan kanssasi projektin aikana aktiivisesti. Toimimme myös aliurakoitsijana isommissa LVISA-hankkeissa. Projekteihin sisältyy usein sekä sähkösuunnittelua, että LVI-suunnittelua.

Sähkösuunnittelu Kiinteistön-omistajille

Kiinteistönomistajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on pitää huolta arvokkaasta kiinteistöstä ja ennakoida tulevat remontit ajoissa. Olemme kiinteistönomistajan kumppani sekä muutos- että korjaushankkeissa. LVISA-remontit ovat olennainen osa kiinteistön kunnossapitoa. Toimiva ja turvallinen talotekniikka takaa takaa kiinteistön viihtyisyyden.

Sähkösuunnittelu on yksi hyvin toimivan kiinteistön peruskivi

Sähkösuunnittelu on osa taloteknistä suunnittelua. Sähkösuunnittelun päätehtävänä on toteuttaa kiinteistön sähköteknisen järjestelmän suunnittelu kiinteistön omistajan, rakentajan ja käyttäjien tarpeet huomioiden. Sähkösuunnittelun osakokonaisuuksia ovat sähköverkon suunnittelu, sähkönjakopisteiden suunnittelu, valaistussuunnittelu ja tietoverkkojen suunnittelu.

Sähköverkon suunnittelussa lähdetään liikkeelle tontin sähköliittymästä. Sähköliittymää suunniteltaessa huomioidaan kiinteistön nykyinen ja tuleva sähkön tarve. Sähkösuunnittelussa suunnitellaan pääsulakkeiden määrä ja koko. Oikein mitoitetulla suunnittelulla voidaan estää liian pienten sulakkeiden ja sähkönsyötön aiheuttamat ongelmat kiinteistön käytössä.

Sähkönjakopisteiden suunnittelua ohjaa määräykset ja tietenkin asiakkaan toiveet ja kiinteistön käyttötarkoitus. Esimerkiksi toimitilakiinteistössä pitää olla tarvittava ja riittävä määrä voimavirtapistokkeita niillä paikoilla, joissa sitä tarvitaan. Näin uudesta hallista saadaan tuotannossa se hyöty, jota on lähdetty hakemaan. Sama lainalaisuus koskee omakotitaloja, kerrostaloja ja muita kiinteistöjä – Sähkö sinne, missä sitä tarvitaan.

Valaistussuunnittelu on yksi viihtyisän kiinteistön keskeisiä onnistuneen sähkösuunnittelun osa-alueita. Valon tarve voi olla kiinteistössä käyttäjistä ja käyttötarkoituksesta johtuen hyvin erilainen. Ammattitaitoinen suunnittelija voi auttaa esimerkiksi korjaamoyrittäjän työn tehokkuuden parantamisessa. Riittävä valaistus auttaa löytämään työkalut ja näkemään tarkkuutta vaativan työkohteen. Lisäksi valaistuksen säätömahdollisuus ja liiketunnistimet luovat tilasta turvallisen ja energiatehokkaan.

Tietoverkkojen suunnittelu kuuluu nykyisin lähes kaikkien kiinteistöjen suunnitteluun. Kiinteistöissä voi olla etäohjattavia mittaus- ja ohjauslaitteita. Kiinteistön sisällä tarvitaan tietoverkkoja, joita ilman esimerkiksi toimistotyö on mahdotonta. Tietoverkot suunnitellaan optimaalisesti toimivaksi koko kiinteistön kattavaksi kokonaisuudeksi.

Planius toteuttaa sähkösuunnittelun konseptisuunnittelusta valvontaan

Sähkösuunnittelun toteutamme tarvittaessa sähköteknisen järjestelmän konseptisuunnittelusta aina kohteen sähköteknisen järjestelmän käyttöönottoon asti. Sähkosuunnitelmat toteutamme sekä uudis- että korjausrakennushankkeisiin. Sähkösuunnittelu sisältää valopisteiden, valokatkaisijoiden ja sähköpistokkeiden sijoittelun, sähköverkon sekä tietoliikenne- ja antenniverkon suunnittelun. Sähkösuunnitelman tehtävänä on määritellä rakennuksen sähköjärjestelmän ja valaistusjärjestelmän toteutustapa.

Tämän kokonaisvaltaisen palvelun etu on se, että kiinteistön omistaja, rakentaja ja käyttäjä saavat kaikki tehokkaamman, turvallisemman ja paremmin toimivan kiinteistön. Etu perustuu siihen, että tunnemme yrityksen sisällä kiinteistön LVIAS tekniset ratkaisut ja voimme tuoda osaamisemme ja ammattitaitomme koko ketjun hyödyksi. LVIAS talotekniikan tunteminen auttaa luomaan sähköteknisestä järjestelmästä kokonaisuus huomioiden toimiva ja kustannustehokas ratkaisu.

Planiuksen sähkösuunnittelupalveluihin kuuluvat:

Konseptisuunnittelu

Konseptisuunnitelmassa toteutamme yhdessä asiakkaan kanssa kiinteistön eri sidosryhmien tarpeet yhdistävän konseptisuunnitelman. Konseptisuunnitelma toimii ohjenuorana omistajalle tai rakennuttajalle suunniteltavien järjestelmien suunnittelussa.

Omistajilla on omat toiveensa kiinteistön rakentamisesta ja sen tulevasta käytöstä. Rakentamisen kustannuksiin ja toteutukseen vaikuttaa projektin alussa lukitut konseptisuunnitelmat. Kiinteistön rakentamisen jälkeinen rakennustyön takuuaika ja tilojen varsinainen käyttö on kaikille helpompaa, kun konseptisuunnittelu on alunperin tehty huolella ja ammattitaidolla.

Rakennuttaminen

Toteutamme tarjouslaskenta-asiakirjat ja kilpailutamme asiakkaalle valmiiksi sähköurakoitsijat ja järjestelmät. Lisäksi autamme valitsemaan urakoitsijat, valvomme kohteiden toteutusta, käyttöönottoa ja takuukorjauksia.

Rakennuttamispalvelu tuo tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen rakennuttamiseen. Koko suunnittelu-tarjous-urakointi -ketjun ymmärtäminen takaa sen, että suunnittelun ja tarjousasiakirjojen välille ei pääse syntymään ristiriitaa. Ja lopulta sähkösuunnitelmat, tarjousasiakirjat ja toteutus ovat linjassa keskenään.

Sähköjärjestelmäsuunnittelu

Toteutamme tarjouslaskenta-asiakirjat ja kilpailutamme asiakkaalle valmiiksi sähköurakoitsijat ja järjestelmät. Lisäksi autamme valitsemaan urakoitsijat, valvomme kohteiden toteutusta, käyttöönottoa ja takuukorjauksia.

Ammattitaitoinen sähkösuunnittelija osaa laatia asiakirjat, joilla sähkösuunnitelmien mukaiset toteutukset voidaan kilpailuttaa. Kilpailutuksen ansiosta rakennuttaja voi säästää kustannuksia ja kohteen toteutukseen saadaan paras kumppani. Käyttöönotto ja takuutyöt sujuvat myös ilman ongelmia, ne voidaan varmistaa sopimusteknisillä järjestelyillä.

Sähkösuunnittelun hinta määräytyy suunnittelun laajuuden ja sisällön mukaan

Suunnitteluvaiheessa määritellään toteuttavan projektin kustannuksista merkittävä osa. Ammattitaitoinen suunnittelija pystyy kokemukseensa pohjautuen suunnittelemaan kustannustehokkaan ja energiatehokkaan järjestelmän ottaen huomioon myös käyttäjien tarpeet. Toteuttamisvaiheessa ei ole juurikaan mahdollisuutta vaikuttaa toteutuksen kustannuksiin. Sen vuoksi kannattaa satsata mieluummin suunnitteluvaiheeseen.

Ammattititoinen ja huolellinen sähkösuunnittelu ottaa huomioon kaikki LVISA suunnittelun osa-alueet. Suunnitteluun vaikuttaa myös rakennustapa ja rakenneratkaisut. Kun kiinteistö suunnitellaan kokonaisuutena yhteistyössä ja kiinteistö saadaan toimimaan oikein jo suunnittelupöydällä – rakentaminen on helppoa ja varsinainen käyttö ongelmatonta. Tämän vuoksi sähkösuunnittelijan ammattitaidolla ja koko LVIAS suunnitteluketjun vuorovaikutustaidoilla on merkitystä.

Kokeneella sähkösuunnittelijalla onkin antaa hyviä vinkkejä onnistuneisiin sähköratkaisuihin osana eri rakentamismenetelmiä. Monesti nämä vinkit ovat keskeisiä koko projektin onnistuneessa budjetin hallinnassa. Sähkösuunnittelun hinta on järkevä sijoitus ja se tuottaa siihen sijoitetun pääoman takaisin onnistuneen lopputuloksen ja hyvien ilmaisten vinkkien muodossa.

Jokainen rakennusprojektiin tai kiinteistön remonttiin lähtevä haluaa, että oma projekti olisi onnistunut. Niin mekin Planiuksella haluamme. Haluamme olla luottamuksen arvoinen kumppanisi sähkösuunnittelu asioissa.

Olemme valmiita kommunikoimaan kanssasi projektin suunnittelun ja urakan aikana aktiivisesti. Haluamme suunnitella projektisi onnistuneesti. Ja mikäli projektissasi tulee työmaan toteutusvaiheessa muutostarpeita, kerro meille mielipiteesi, katsotaan asia ja sovitaan siihen yhdessä ratkaisu.

Uskallamme luvata, että me Planiuksella suunnittelemme sinun projektisi sähkösuunnittelun siten, että lopputulos vastaa kiinteistön todellista käyttötarkoitusta sekä palvelee omistajien ja käyttäjien tarpeita nyt ja pitkällä tulevaisuudessa.

Ammattitaitoinen sähkösuunnittelija takaa paremman laadun

Sähkösuunnitelman toteuttaminen on ammattitaitoisen sähkösuunnittelijan tehtävä. Pätevän suunnittelijan avulla voidaan varmistua, että järjestelmä suunnitellaan sähköalan määräysten mukaisesti. Ammattitaitoinen sähkösuunnittelija osaa myös yhdistää kiinteistön omistajan, rakennuttajan, toteuttajan ja loppukäyttäjien tarpeet toimivaksi kokonaisuudeksi.

Sähköalan määräyksen muuttuvat kokoajan hieman. Määräysten lisäksi tekniikka kehittyy kovaa vauhtia. Asiaan omistautunut sähkösuunnittelija tuntee määräykset, laitteet ja niiden käyttöolosuhteet. Kun sähkösuunnittelija on varma suunnittelemansa ratkaisun toimivuudesta, arvailut saa lopettaa ja kiinteistön omistaja, rakennuttaja, rakentaja ja loppukäyttäjä saavat nauttia suunniteltujen ratkaisujen toimivuudesta kiinteistöllä.

Sähkösuunnittelijan pätevyys ja SKOL luokat

Sähkösuunnittelun pätevyysjärjestelmä tuli voimaan 2014. Sen mukaan sähkösuunnittelijan pätevyys on osoitus siitä, että suunnittelijan koulutus ja työkokemus täyttävät pätevyysvaatimukset. Sähkösuunnittelun SKOL pätevyysluokat ovat vähäinen, tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa.

Sähkösuunnittelutehtävien vaativuusluokat (SKOL)

sähköjärjestelmien suunnittelutehtävien vaativuudet ovat

  • Vähäinen, joka tarkoittaa että kohde on vaativuudeltaan vähäinen, yksinkertainen ylläpitokorjaus tai normaalien teknisten järjestelmien korjaaminen.
  • Tavanomainen, joka tarkoittaa, että suunnittelutehtävä on kohteessa, jossa sähkötekninen järjestelmä on tavanomainen ja sen suunnittelu ja mitoitus voidaan tehdä tavanomaisia suunnitteluratkaisuja käyttäen. Tällaisia ovat tavanomaisten rakennus- ja korjausprojektien sähkösuunnittelutehtävät.
  • Vaativa, joka tarkoittaa, että kohteen suunnittelu ja mitoitus edellyttää vaativien teknisten ratkaisujen hallintaa ja soveltamista. Sellaisia ovat alkuperäiseltä vaativuusluokaltaan vaativien kohteiden suunnittelu ja esimerkiksi historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaat rakennukset.

Sähkösuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset puolestaan ovat (SKOL) :
  • Vähäinen suunnittelutehtävä, sähköalan ammattitutkinnon suorittanut sekä osallistunut pääosin vähäisen vaativuusluokan sähkösuunnitteluun kolmen vuoden ajan.
  • Tavanomainen suunnittelutehtävä, henkilö on suorittanut soveltuvan sähköalan tutkinnon esim. tekniikan alan korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden suunnittelukokemus vaativuusluokan tavanomainen suunnittelutehtävistä.
  • Vaativa suunnittelutehtävä, henkilö on suorittanut soveltuvan sähköalan tutkinnon, esim. sähkösuunnitteluun perehdyttävä tekniikan alan insinööri, kandidaatti tai DI ja vähintään kuuden vuoden työkokemus, josta vähintään neljä vuotta tavainomaista ja kaksi vuotta avustamista vaativissa sähkösuunnittelutehtävissä.
 

Lisätietoa SKOL -luokista ja pävevyyksistä löytää Sähkösuunnittelijat NSS Ry:n sivustolta.

Yhteydenottopyyntö:

Yhteydenottopyyntö: