Planius

Sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelu on osa taloteknistä suunnittelua. Sähkösuunnittelun päätehtävänä on toteuttaa kiinteistön sähköteknisen järjestelmän suunnittelu kiinteistön omistajan, rakentajan ja käyttäjien tarpeet huomioiden.
Miikä Pitkälä

Miika Pitkälä

miika.pitkala@planius.fi

Sähkösuunnittelu Isännöitsijöille

Oletko kilpailuttamassa korjausrakentamisen hankkeita ja siihen liittyvää sähkösuunnittelua? Olemme toteuttaneet useita vaativia urakoita hyvällä asiakastyytyväisyydellä, ja teemme mielellämme tarjouksen suunnittelusta.

Sähkösuunnittelu Projektipäälliköille

Toimimme suunnittelun osalta myös alihankkijoina isommissa projekteissa. Projekteihin sisältyy usein sekä sähkösuunnittelua, että LVI-suunnittelua.

Sähkösuunnittelu Kiinteistön-omistajille

Kiinteistönomistajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on pitää huolta arvokkaasta kiinteistöstä ja ennakoida tulevat remontit ajoissa. Olemme kiinteistönomistajan kumppani sekä muutos- että korjaushankkeissa.

Sähkösuunnittelu Kuluttajille

Tarvitsetko apua omakotitalosi sähkösuunnittelussa? Meillä on kokemusta isoista ja pienistä urakoista, ota rohkeasti yhteyttä!

Sähkösuunnittelu on yksi hyvin toimivan kiinteistön peruskivi

Sähkösuunnittelu on osa taloteknistä suunnittelua. Sähkösuunnittelun päätehtävänä on toteuttaa kiinteistön sähköteknisen järjestelmän suunnittelu kiinteistön omistajan, rakentajan ja käyttäjien tarpeet huomioiden. Sähkösuunnittelun osakokonaisuuksia ovat sähköverkon suunnittelu, sähkönjakopisteiden suunnittelu, valaistussuunnittelu ja tietoverkkojen suunnittelu.

Planius toteuttaa sähkösuunnittelun konseptisuunnittelusta valvontaan

Sähkösuunnittelun toteutamme tarvittaessa sähköteknisen järjestelmän konseptisuunnittelusta aina kohteen sähköteknisen järjestelmän käyttöönottoon asti. Sähkosuunnitelmat toteutamme sekä uudis- että korjausrakennushankkeisiin. Sähkösuunnittelu sisältää valopisteiden, valokatkaisijoiden ja sähköpistokkeiden sijoittelun, sähköverkon sekä tietoliikenne- ja antenniverkon suunnittelun. Sähkösuunnitelman tehtävänä on määritellä rakennuksen sähköjärjestelmän ja valaistusjärjestelmän toteutustapa.

Planiuksen sähkösuunnittelupalveluihin kuuluvat:

Konseptisuunnittelu

Konseptisuunnitelmassa toteutamme yhdessä asiakkaan kanssa kiinteistön eri sidosryhmien tarpeet yhdistävän konseptisuunnitelman. Konseptisuunnitelma toimii ohjenuorana omistajalle tai rakennuttajalle suunniteltavien järjestelmien suunnittelussa.

Rakennuttaminen

Toteutamme tarjouslaskenta-asiakirjat ja kilpailutamme asiakkaalle valmiiksi sähköurakoitsijat ja järjestelmät. Lisäksi autamme valitsemaan urakoitsijat, valvomme kohteiden toteutusta, käyttöönottoa ja takuukorjauksia.

Sähköjärjestelmäsuunnittelu

Toteutamme tarjouslaskenta-asiakirjat ja kilpailutamme asiakkaalle valmiiksi sähköurakoitsijat ja järjestelmät. Lisäksi autamme valitsemaan urakoitsijat, valvomme kohteiden toteutusta, käyttöönottoa ja takuukorjauksia.

Sähkösuunnittelun hinta määräytyy suunnittelun laajuuden ja sisällön mukaan

Suunnitteluvaiheessa määritellään toteuttavan projektin kustannuksista merkittävä osa. Ammattitaitoinen suunnittelija pystyy kokemukseensa pohjautuen suunnittelemaan kustannustehokkaan ja energiatehokkaan järjestelmän ottaen huomioon myös käyttäjien tarpeet. Toteuttamisvaiheessa ei ole juurikaan mahdollisuutta vaikuttaa toteutuksen kustannuksiin. Sen vuoksi kannattaa satsata mieluummin suunnitteluvaiheeseen.

Ammattitaitoinen sähkösuunnittelija takaa paremman laadun

Sähkösuunnitelman toteuttaminen on ammattitaitoisen sähkösuunnittelijan tehtävä. Pätevän suunnittelijan avulla voidaan varmistua, että järjestelmä suunnitellaan sähköalan määräysten mukaisesti. Ammattitaitoinen sähkösuunnittelija osaa myös yhdistää kiinteistön omistajan, rakennuttajan, toteuttajan ja loppukäyttäjien tarpeet toimivaksi kokonaisuudeksi.

Sähkösuunnittelijan pätevyys ja SKOL luokat

Sähkösuunnittelun pätevyysjärjestelmä tuli voimaan 2014. Sen mukaan sähkösuunnittelijan pätevyys on osoitus siitä, että suunnittelijan koulutus ja työkokemus täyttävät pätevyysvaatimukset. Sähkösuunnittelun SKOL pätevyysluokat ovat vähäinen, tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa.

Sähkösuunnittelutehtävien vaativuusluokat (SKOL)

sähköjärjestelmien suunnittelutehtävien vaativuudet ovat

  • Vähäinen, joka tarkoittaa että kohde on vaativuudeltaan vähäinen, yksinkertainen ylläpitokorjaus tai normaalien teknisten järjestelmien korjaaminen.
  • Tavanomainen, joka tarkoittaa, että suunnittelutehtävä on kohteessa, jossa sähkötekninen järjestelmä on tavanomainen ja sen suunnittelu ja mitoitus voidaan tehdä tavanomaisia suunnitteluratkaisuja käyttäen. Tällaisia ovat tavanomaisten rakennus- ja korjausprojektien sähkösuunnittelutehtävät.
  • Vaativa, joka tarkoittaa, että kohteen suunnittelu ja mitoitus edellyttää vaativien teknisten ratkaisujen hallintaa ja soveltamista. Sellaisia ovat alkuperäiseltä vaativuusluokaltaan vaativien kohteiden suunnittelu ja esimerkiksi historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaat rakennukset.

Sähkösuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset puolestaan ovat (SKOL) :
  • Vähäinen suunnittelutehtävä, sähköalan ammattitutkinnon suorittanut sekä osallistunut pääosin vähäisen vaativuusluokan sähkösuunnitteluun kolmen vuoden ajan.
  • Tavanomainen suunnittelutehtävä, henkilö on suorittanut soveltuvan sähköalan tutkinnon esim. tekniikan alan korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden suunnittelukokemus vaativuusluokan tavanomainen suunnittelutehtävistä.
  • Vaativa suunnittelutehtävä, henkilö on suorittanut soveltuvan sähköalan tutkinnon, esim. sähkösuunnitteluun perehdyttävä tekniikan alan insinööri, kandidaatti tai DI ja vähintään kuuden vuoden työkokemus, josta vähintään neljä vuotta tavainomaista ja kaksi vuotta avustamista vaativissa sähkösuunnittelutehtävissä.
 

Lisätietoa SKOL -luokista ja pävevyyksistä löytää Sähkösuunnittelijat NSS Ry:n sivustolta.