Suunnittelupalvelut

LVI suunnittelu

Hyvin toteutettu LVI suunnitelma on kiinteistön ja ihmisen hyvinvoinnin kannalta yksi merkittävin tekijä. Se luo pohjan terveelle kiinteistölle sekä ihmisen hyvinvoinnille. Huonosti toteutettu LVI suunnittelu saattaa altistaa kiinteistön mm. kosteusvaurioille, sieni-itiöille ja lahoamiselle, joten laadukkaan LVI suunnitelman merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa.

 LVI suunnitelman tavoitteena onkin viihtyisät sisäolosuhteet, puhdas sisäilma sekä terve kiinteistö.

Sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelu on osa taloteknistä suunnittelua. Sähkösuunnittelun päätehtävänä on toteuttaa kiinteistön sähköteknisen järjestelmän suunnittelu kiinteistön omistajan, rakentajan ja käyttäjien tarpeet huomioiden.

Ammattitaitoinen ja asiakaspalvelutaitoinen sähkösuunnittelija osaa kuunnella asiakkaan toiveet ja viedä ne suunnitelmiin. Näin kiinteistö voi palvella käyttäjiä pitkään hyvin suunnitelluilla ja tarkoituksenmukaisilla ratkaisuilla.

Automaatiosuunnittelu

Automaatiosuunnittelu on osa taloteknistä suunnittelua. Automaatiosuunnittelun päätehtävänä on toteuttaa kiinteistön automaatiojärjestelmän suunnittelu kiinteistön omistajan, rakentajan ja käyttäjien tarpeet huomioiden.

Ammattitaitoinen ja asiakaspalvelutaitoinen automaatiosuunnittelija osaa kuunnella asiakkaan toiveet ja viedä ne suunnitelmiin. Näin kiinteistö voi palvella käyttäjiä pitkään hyvin suunnitelluilla ja tarkoituksenmukaisilla ratkaisuilla.

Konsepti- ja hankesuunnittelu

Konseptisuunnittelun avulla talotekniikasta tehdään kilpailuetua.  Hankesuunnittelun avulla nivotaan yhteen eri osapuolten vaatimukset. 

Miika Pitkälä

Miika Pitkälä

miika.pitkala@planius.fi